přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 33,9 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Více >


zobrazit po
12.12.2014

Je možné vydat duplikát loveckého lístku nebo rybářského lístku?

Duplikát loveckého a rybářského lístku.


12.12.2014

Kolik činí průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2015?

Průměrná cena dřeva pro určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků.


11.12.2014

Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

FAQ - licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin


18.11.2014

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2015 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro rok 2015 k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků s účinností k 1. 1. 2015. Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2015 je ve výši 1 180,- Kč/m3.


Datum konání: 5.11.2014  – 12.11.2014 

Pozvánka na odborný seminář "Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář uskutečněný pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, Úseku lesního hospodářství na téma…

16.9.2014

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013 poskytuje v obvyklé struktuře údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se dozvíte i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních dokumentech v lesním hospodářství.


27.8.2014

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 284 KB)

Zásady, kterými se na základě § 2j zákona č. 149/2003 Sb. upravují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 v oblastech podpory genových základen, podpory uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podpory zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu a podpory Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

zobrazit po