přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 33,9 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Více >


zobrazit po
2.3.2015

Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám na letecké aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech

Česká republika - Ministerstvo zemědělství (dále jen “zadavatel“) připravuje veřejné zakázky s názvem „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015 – 2016“ a „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015“.


25.2.2015

Plány mysliveckého hospodaření - vzory tiskopisů ke stažení

Přílohy č. 1 až č. 8 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.


24.2.2015

Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle druhé části nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

Od 1. března 2014 se finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytují na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.


17.2.2015

Služební stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy lesů - roční obměna pro rok 2015

Služební stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy lesů - roční obměna pro rok 2015 - informace.


7.1.2015

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

1. ledna 2015 (a dále 1. října 2015) dochází ke změně pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.


30.12.2014

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2014

Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL II) v roce 2014.


12.12.2014

Je možné vydat duplikát loveckého lístku nebo rybářského lístku?

Duplikát loveckého a rybářského lístku.


12.12.2014

Kolik činí průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2015?

Průměrná cena dřeva pro určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků.


11.12.2014

Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

FAQ - licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin


18.11.2014

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2015 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro rok 2015 k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků s účinností k 1. 1. 2015. Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2015 je ve výši 1 180,- Kč/m3.

zobrazit po