Mapové výstupy z kontrolní činnosti Státní veterinární správy


Mapy výsledků kontrol byly přesunuty na nové webové stránky SVS


http://www.svscr.cz/mapove-vystupy-z-kontrolni-cinnosti-statni-veterinarni-spravy/