Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem


Mapy nákaz byly přesunuty na nové webové stránky SVS


http://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/