Kozí program - technologie (PRV 0087/2)

Zadavatel

Název: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
IČ: 45148678
Adresa: Dr. Kryšpína 510/4, 290 01 Poděbrady

Zakázka

Číslo zakázky: 5271
Název zakázky: Kozí program - technologie (PRV 0087/2)
Místo/místa realizace: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., provoz Varnsdorf
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 21.1.2020
Lhůta pro podání nabídky: 24.2.2020 13:00:00
Místo pro podání nabídky: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Dr.Kryšpína 510/4 290 01 Poděbrady sekretariát společnosti
Kontaktní email: zachoval@polabske.cz
Kód operace:
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznameni_ZadavaciPodminky_PRV0087_2.pdf (849,5 KB)
Oznámení - Zadávací podmínky
Oznameni_PRV0087_2_Pril_1.docx (492,7 KB)
Příloha č. 1 - Krycí list k vyplnění
Oznameni_PRV0087_2_Pril_2.docx (492,5 KB)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k vyplnění
Oznameni_PRV0087_2_Pril_3.docx (28,8 KB)
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy k vyplnění