Polní dny pro pěstitele řepky olejné - inovace technologií, lepší hospodaření s půdou

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (IČ: 00539406)
Adresa: Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7

Vzdělávací akce

Název: Polní dny pro pěstitele řepky olejné - inovace technologií, lepší hospodaření s půdou
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Prioritní oblast 4 zemědělství - 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Inovace: Ano
Lektor: Volf, Baranyk, Škeřík, Hnilička, Kazda, Hrdina, Říha, Tomšíček
Místo konání: Sedlejov 45, 588 62 Urbanov, Kulturní dům
Datum konání: 7.6.2018, 9:30 - 14:30
Regionální omezení (kraj): Vysočina
Požadavky na účastníky: Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba
Vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec
Jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Libor Tomšíček, tel.: 777 757 988, email: tomsicek@spzo.cz, www: www.spzo.cz

Přílohy