Polní dny pro pěstitele slunečnice - inovace technologií

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (IČ: 00539406)
Adresa: Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7

Vzdělávací akce

Název: Polní dny pro pěstitele slunečnice - inovace technologií
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: Ing. Volf, Ing. Škeřík, Ing. Hnilička, Doc. Baranyk, Ing. Málek, Ing. Povolný, Ing. Říha
Místo konání: Hospoda Na Patříně, Krchlebská 59, 289 37 Loučeň
Datum konání: 14.8.2019, 9:30 - 14:30
Regionální omezení (kraj): Středočeský
Požadavky na účastníky: -Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba.
-Vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
-Jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Božetěch Málek, tel.: 777 757 989, email: malek@spzo.cz, www: www.spzo.cz

Přílohy