Infrastruktura v lesích (stavby určené pro plnění funkcí lesa)

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Česká lesnická společnost, z. s. (IČ: 00549746)
Adresa: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Infrastruktura v lesích (stavby určené pro plnění funkcí lesa)
Zaměření: 4L Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na lesnictví
Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významné změnili podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspešnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.
Inovace: Ne
Lektor: Ing. Jaroslav Tománek, PhD, Ing. Jindřich Pávek, Ing. Petr Dušek, Ing. Tomáš Smejkal, Ing. Roman Bystrický, Ph.D, Ing. Vladimír Pražák
Místo konání: Kostelec nad Černými lesy
Datum konání: 6.4.2017, 9:00 - 16:00
Regionální omezení (kraj): Středočeský
Požadavky na účastníky: Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Roman Bystrický, email: bystricky.roman@uhul.cz

Přílohy