Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Česká lesnická společnost, z. s. (IČ: 00549746)
Adresa: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU
Zaměření: 4L Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na lesnictví
Inovace: Ne
Lektor: Ing. Aleš Pavlíček, Ing. Jindřich Španihel, Ing. Petr Najman, Ing. Petr Vondráček, Ing. Jiří Pohan, Ing. Michal Cechner, Mgr. Martin Polívka DiS., Ing. Andrea Pondělíčková
Místo konání: Třeboňské lesy a rybníky; Penzion Mlýnský Dvůr; Branná 56, Třeboň, 37901
Datum konání: 8.3.2018, 9:00 - 16:00
Regionální omezení (kraj): Jihočeský
Požadavky na účastníky: vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Jiří Pohan, tel.: 776162727, email: j.pohan@post.cz

Přílohy