IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

Uživatelská příručka použití aplikace

Ministerstvo zemědělství

Přehled revizí
Revize 1.00červen 2018PK
Vytvoření příručky

Obsah

Základní informace o mobilní verzi stájovém registru v IZR
Seznam zkratek
Stájový registr
Spuštění mobilní verze SR
Dostupné funkčnosti mobilní verze SR
Vyhledávání
Detail zvířete
Pohyby zvířete
Potomci zvířete
Pohyby – vytváření a zrušení
Vytváření pohybu
Obecný postup evidence pohybů a událostí v SR
Evidence pohybů v SR – příprava hlášení
Vygenerování hlášení a odeslání do ÚE
Příklad nahlášení prodeje zvířete
Rušení pohybů (oprava)
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru
Oprava pohybu neodeslaného do ÚE
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru
Menu

Seznam obrázků

1. Spuštění mobilní verze stájového registru z eagri.cz po přihlášení účtem, který může ke SR přistupovat.
2. Úvodní obrazovka mobilní verze stájového registru
3. Rozložení obrazovky mobilní verze SR
4. Vyhledávání v mobilní verzi stájového registru
5. Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru
6. Zobrazení pohybů zvířete v mobilní verzi stájového registru
7. Potomci zvířete v mobilní verzi stájového registru
8. Postup evidence pohybů v mobilní verzi SR
9. Výmaz připraveného pohybu před odesláním do ÚE
10. Odeslání hlášení do ústřední evidence (ÚE)
11. Ukázka hlášení prodeje zvířete - výběr zvířete
12. Ukázka hlášení prodeje zvířete - zápis údajů k odsunu
13. Odeslání hlášení do ÚE
14. Stav odeslaného hlášení - Odesláno
15. Oprava pohybu připraveného k odeslání do ÚE
16. Oprava pohybu odeslaného do ÚE
17. Záložka menu v mobilní verze SR

Seznam tabulek

1. Seznam zkratek

Základní informace o mobilní verzi stájovém registru v IZR

Systém IZR umožňuje přistupovat chovatelům k evidenci stájového registru prostřednictvím mobilního webového prohlížeče. Mobilní verze stájového registru je zjednodušenou verzí stájového registru, zachovává shodný náhled na zobrazovaná data a shodné postupy zadávání změn jako při práci v klasickém SR. Základní výhodou aplikace je optimalizace pro obrazovku mobilního zařízení a omezená nabídka funkcí, která zajišťuje lepší odezvy aplikace. Oproti klasickému SR zobrazuje méně dat a počet záložek je oproti SR zredukován na:

 • registr - seznam zvířat a informace o zvířatech,

 • pohyby - zadávání a prohlížení,

 • změny k odeslání - přehled pohybů k odeslání do ústřední evidence.

Mobilní registr je přístupný pouze uživatelům, kteří mají standardně založený elektronický stájový registr na Portálu farmáře (PF). V mobilní verzi jsou uživateli dostupné stájové registry pouze těch druhů hospodářských zvířat, pro které má subjekt založený elektronický stájový registr na Portálu farmáře.

Založení nového stájového registru je nutné provést přes klasické IZR.

Každému chovateli se v mobilním registru zobrazí data za všechny provozovny a stáje, pro které má subjekt založený stájový registr na PF.

Tato odlehčená verze stájového registru pro mobilní zařízení (webové prohlížeče v mobilním zařízení) obsahuje stájový registr pouze pro:

 • tury,

 • ovce,

 • kozy.

Pokud uživatel potřebuje změnit partnery (např. pro přesun na jatky) nebo stáje, tak je potřeba, aby se přihlásil do klasického IZR. Tato data mobilní verze SR pouze přebírá a neumožňuje je editovat.

Úkony v ostatních stájových registrech je nutné provádět ve standardním IZR.

Seznam zkratek

Tabulka 1. Seznam zkratek

ČMSCHČeskomoravská společnost chovatelů, a.s. - pověřená osoba ze strany MZe
IČO/IČIdentifikační číslo
IS MZeInformační systém MZe
IZRIntegrovaný zemědělský registr
MZeMinisterstvo zemědělství
PFPortál farmáře MZe.
SRStájový registr
ÚEÚstřední evidence zvířat - provozuje ČMSCH

Stájový registr

Spuštění mobilní verze SR

Spuštění mobilní verze SR je možné přímým odkazem nebo z PF. Přímý odkaz je https://eagri.cz/ssl/app/MobilniRegistr/. Spuštění z PF je možné po přihlášení do subportálu Portál farmáře na eagri.cz a následně ze sekce IZR. Zde se zobrazí odkaz na spuštění aplikace. Pro přihlášení se používají stejné přihlašovací údaje jako do eagri.cz. Tedy login ve formátu 99xx [1] nebo 98xx [2].

Spuštění mobilní verze stájového registru z eagri.cz po přihlášení účtem, který může ke SR přistupovat.

Obrázek 1. Spuštění mobilní verze stájového registru z eagri.cz po přihlášení účtem, který může ke SR přistupovat.


Po vstupu do mobilní verze SR (stájového registru) se zobrazí úvodní obrazovka, kde se zobrazí dostupné SR pro přihlášeného uživatele. Pro další práci se SR je nutné vybrat konkrétní stájový registr.

Úvodní obrazovka mobilní verze stájového registru

Obrázek 2. Úvodní obrazovka mobilní verze stájového registru


Dostupné funkčnosti mobilní verze SR

Po výběru druhu zvířete se zobrazí SR konkrétního typu zvířat – záložka Registr. Můžeme ji rozdělit na několik hlavních části:

 1. Horní část - záložky (Registr, Pohyby, K odeslání, Menu).

 2. Tlačítka pro situace, kterými se navyšuje počet zvířat ve stáji - narození, nákup/přísun, dovoz.

 3. Tlačítka pro situace, kterými se snižuje počet zvířat ve stáji - prodej/odsun, odsun na vlastní stáj, jatka, úhyn, vývoz, domácí porážka, odsun na dočasné hospodářství.

  Pro použití těchto tlačítek musím nejprve vybrat zvíře či skupinu zvířat.

 4. Vlastní seznam zvířat - k příslušnému hospodářství a stáji s možností vyhledávání a řazení podle jednotlivých evidovaných údajů.

 5. Vyhledávání funguje fulltextově (tj. hledám zvíře s UZ 008 475 951 – do filtru stačí napsat 8475).

Rozložení obrazovky mobilní verze SR

Obrázek 3. Rozložení obrazovky mobilní verze SR


Vyhledávání

Vyhledávání se aktivuje stisknutím lupy na záložce Registr. Po stisknutí lupy se zobrazí vyhledávací kritéria:

 • známka (je možné zadat fulltextově),

 • stáj,

 • hospodářství.

Vyhledávání je potřeba potvrdit tlačítkem Vyhledat. Pokud je potřeba vyčistit filtrovací podmínky, je možné použít tlačítko Zrušit podmínky. Pro skrytí vyhledávacích kritérií je ikonka šipky nahoru umístěné ve vyhledávacím okně vpravo.

Vyhledávání v mobilní verzi stájového registru

Obrázek 4. Vyhledávání v mobilní verzi stájového registru


Detail zvířete

Stisknutí zelené ikonky i u zvířete se zobrazí detail, který obsahuje základní položky:

 • ušní známka,

 • datum narození,

 • poloha,

 • pohlaví,

 • kategorie,

 • matka od.

Další údaje jako jsou pohyby nebo potomci je možné u daného zvířete zjistit použitím tlačítek Pohyby a Potomci.

Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru

Obrázek 5. Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru


Pohyby zvířete

Mobilní registr zobrazí základní údaje o všech pohybech zvířete. Další údaje týkající se konkrétního pohybu je možné zobrazit použitím ikonky +.

Zobrazení pohybů zvířete v mobilní verzi stájového registru

Obrázek 6. Zobrazení pohybů zvířete v mobilní verzi stájového registru


Potomci zvířete

Pokud zvíře ještě není matkou, zobrazí se prázdný seznam s potomky. V opačném případě jsou v seznamu vidět informace o potomcích konkrétního zvířete (známka, pohlaví, datum narození, datum vyřazení, plemeno, hospodářství narození.).

Potomci zvířete v mobilní verzi stájového registru

Obrázek 7. Potomci zvířete v mobilní verzi stájového registru
[1] Účty 99xx přiděluje na základě žádosti SZIF nebo MZe Informace ke zřízení přístupu do PF.

[2] Účty 98xx si přiděluji správce organizace ve vlastní režii. Podmínkou je vytvoření správce organizace a přepnutí organizace do manuálního režimu Informace k organizaci účtů 98xx.

Pohyby – vytváření a zrušení

Vytváření pohybu

K evidenci pohybů použiji záložku Registr – nepárové pohyby typu narození, přesun zvířat mezi vlastními stájemi + vždy odsud párové pohyby, pokud není zvíře již nahlášeno někým druhým.

Obecný postup evidence pohybů a událostí v SR

Postup evidence pohybů v mobilní verzi SR

Obrázek 8. Postup evidence pohybů v mobilní verzi SR


Evidence pohybů v SR – příprava hlášení

 • U pohybů navyšujících počet zvířat ve stáji jsou tlačítka na záložce Registr aktivní.

 • U pohybů snižujících počet zvířat ve stáji či dalších události s vazbou ke konkrétnímu zvířeti jsou tlačítka na záložce Registr aktivní až po označení zvířete, kterého se pohyb/událost týká.

  Lze vybrat i více zvířat najednou.

 • Po vyplnění náležitostí pohybu/události tj. datum, kam, odkud apod. se připravené hlášení načítá na záložku K odeslání se stavem založeno.

 • Uživatel na záložce Pohyby vidí všechny provozovny subjektu.

Vygenerování hlášení a odeslání do ÚE

 • Ze záložky K odeslání se provádí odeslání pohybu/událost do ÚE. Na záložce jsou vidět připravená hlášení, která se tlačítkem Vygenerovat a odeslat hlášení do ÚE odešlou do ÚE. Před odesláním je možné připravené pohyby/události smazat pomocí tlačítka Smazat.

  Výmaz připraveného pohybu před odesláním do ÚE

  Obrázek 9. Výmaz připraveného pohybu před odesláním do ÚE


 • Pohyb/událost po odeslání do ÚE ze záložky K odeslání mizí a přesouvá se na záložku Pohyby ve stavu odesláno. Po zpracování hlášení v ÚE se stav změní buď na zpracováno nebo odmítnuto.

  Odeslání hlášení do ústřední evidence (ÚE)

  Obrázek 10. Odeslání hlášení do ústřední evidence (ÚE)


Příklad nahlášení prodeje zvířete

 1. Na záložce Registr vyberu zvíře, které prodávám a kliknu na tlačítko Prodej.

  Ukázka hlášení prodeje zvířete - výběr zvířete

  Obrázek 11. Ukázka hlášení prodeje zvířete - výběr zvířete


 2. Vyplním zadávací formulář a kliknu na Uložit.

  U položek Datumu odchodu, Kódu odsunu a Odkud/Kam je možné:

  • zadat přímo požadovanou hodnotu nebo

  • stisknutím zelené ikonky se třemi čárky otevřít číselník a vybrat položku (kalendář, seznam partnerů, kódy odchodu).

  Ukázka hlášení prodeje zvířete - zápis údajů k odsunu

  Obrázek 12. Ukázka hlášení prodeje zvířete - zápis údajů k odsunu


 3. Připravený pohyb ze záložky K odeslání odešlu pomocí tlačítka Vygenerovat a odeslat hlášení do ÚE.

  Odeslání hlášení do ÚE

  Obrázek 13. Odeslání hlášení do ÚE


 4. Na záložce Pohyby se mi odeslaný pohyb objeví ve stavu Odesláno.

  Stav odeslaného hlášení - Odesláno

  Obrázek 14. Stav odeslaného hlášení - Odesláno


Rušení pohybů (oprava)

Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru

V zásadě mohou nastat dvě situace, kdy potřebuji opravit pohyb zvířete:

 1. Pohyb ještě nebyl odeslán do ÚE a nachází se na záložce K odeslání.

 2. Pohyb byl již odeslán do ÚE a byl vytvořen z prostředí SR na portálu (nachází se tedy na záložce Pohyby).

Oprava pohybu neodeslaného do ÚE

 1. Otevřu záložku K odeslání a najdu chybně připravené hlášení. Řádek označím kliknutím.

 2. Kliknu na tlačítko Smazat. Pohyb je tím zrušen.

  [Varování]Varování
  Pokud rušíte pohyb mezi vlastními stájemi, musíte zrušit samostatně i protipohyb.

Oprava pohybu připraveného k odeslání do ÚE

Obrázek 15. Oprava pohybu připraveného k odeslání do ÚE


Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru

 1. Otevřu záložku Pohyby a najdu chybně odeslané hlášení (může být ve stavu odesláno nebo zpracováno).

 2. Řádek označím kliknutím a následně kliknu na tlačítko Smazat pod seznamem pohybů

 3. Tím se vygeneruje rušící hlášení (pohyb s kódem 9x), které ze záložky K odeslání zašlu do ÚE pomocí tlačítka Vygenerovat a odeslat hlášení do ÚE.

 4. Na záložce Pohyby se mi u chybně odeslaného hlášení změní stav na Smazáno a zároveň se mi objeví rušící hlášení se stavem Odesláno.

Oprava pohybu odeslaného do ÚE

Obrázek 16. Oprava pohybu odeslaného do ÚE


Menu

Jedna ze záložek je záložka Menu, která umožňuje nastavení některých parametrů mobilní verze SR:

 • Registry – vrátí aplikaci zpět na úvodní obrazovku s možností výběrem v seznamu aktivních stájových registrů pro jednotlivé druhy zvířat.

 • Nastavení – umožní nastavit počet zobrazených řádků na stránce a zobrazovaných položek.

 • Nápověda – zobrazí soubor s uživatelskou příručkou.

Záložka menu v mobilní verze SR

Obrázek 17. Záložka menu v mobilní verze SR