RDM_TRP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 13.5.2017 První verze služby
1.1 15.6.2020 Odstranění RČ dle PZ 557

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Měna, ve které jsou zadány vstupy - musí být stejná, jako je měna původní (převáděné) podpory v databázi
podpora_id  int 1 - 1 ID převáděné podpory
datum_ucinnosti  date 1 - 1 Datum převodu podpor
seznam_novi_prijemci  0 - 1 Seznam nových příjemců podpory
novy_prijemce  0 - N Element informací o novém příjemci
datum_narozeni  date 0 - 1 * Datum narození
subjektid  positiveInteger 0 - 1 *
Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
SZR-ID
ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČO
cislo_dokladu  string 0 - 1 Max. délka: 35 Číslo dokladu totožnosti
typ_dokladu  nonNegativeInteger 0 - 1 *
Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999
Typ dokladu totožnosti
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 100 Jméno
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 100 Příjmení
vyse_podpory  double 1 - 1 Výše podpory (předpokládá se vstup v měně, ve které byla podpora původně poskytnuta)

* - Element je povinný, ale je možné pomocí atributu xsi:nil="true" uvést element jako prázdný (xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance").

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověd (výstup bez ESB obálky)
nove_podpory  0 - 1 Seznam nových podpor
nova_podpora  0 - N Element zapouzdřující identifikátory nové podpory a příjemce
podporaid  decimal 1 - 1 ID podpory
subjektid  decimal 1 - 1 SZR-ID subjektu