RDM_SUS01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 9.2.2010 První verze služby
1.1 6.12.2012 Změny podle SPECIFIKACE POŽADAVKU_No04_Integrace_RDM_na_ZR

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
dotaz  1 - 1 Specifikace podmínek pro vyhledávání
ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČ subjektu. Hodnota musí splňovat požadavky na formát IČ
subjektid  positiveInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození
obecnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název obce
psc  string 0 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď (výstup bez ESB obálky)
pocet  int 1 - 1 Celkový skutečný počet subjektů odpovídajících podmínkám zadaným na vstupu. Může to být více, než počet výskytů elementu SUBJEKT v SEZNAM_SUBJEKTU
seznam_subjektu  1 - 1 Element seznamu nalezených subjektů
subjekt  0 - N Element podrobných informací o subjektu
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
seznam_identifikatoru  1 - 1 Element pro seznam externích identifikátorů subjektu
identifikator  0 - N Element identifikátoru
@typ  string 1 - 1 Min. délka: 3
Max. délka: 3
Typ identifikátoru. Zatím pouze RCI (rodné číslo) nebo ICO (IČ)
@platnostdo  date Datum ukončení platnosti identifikátoru
adresa  1 - 1 Element adresy subjektu
ulicenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název ulice
cisdomhod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Číslo domovní
cisorhod  string 0 - 1 Max. délka: 3 Číslo orientační
cisorpis  string 0 - 1 Max. délka: 1 Písmeno do čísla orientačního
cobcenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název části obce
mcastnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název městské části
obecnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název obce
psc  string 0 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer
adrline1  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 1
adrline2  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 2
adrline3  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 3
adrline4  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 4
adrpostcode  string 0 - 1 Max. délka: 10 Zahraniční PSČ
kod  positiveInteger 0 - 1 Kód adresy dle RUIAN
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození