RDM_PUB01C

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 3.5.2021 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
[dotaz_detail nebo dotaz_zmeny] 
dotaz_detail  1 - 1 Specifikace podmínek pro vyhledávání subjektu
[dotaz_ic nebo dotaz_obec_type nebo dotaz_psc nebo dotaz_subjektid] 
dotaz_ic  1 - 1 Podmínky pro vyhledávání přes IČ subjektu
ic  string 1 - 1 Vzor: \d{8} IČ subjektu. Hodnota musí splňovat požadavky na formát IČ
dotaz_obec_type  1 - 1 Podmínky pro vyhledávání přes jméno, příjmení a název obce
jmeno  string 1 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 1 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
obecnaz  string 1 - 1 Max. délka: 48 Název obce
dotaz_psc  1 - 1 Podmínky pro vyhledávání přes jméno, příjmení a psč
jmeno  string 1 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 1 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
psc  string 1 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer
dotaz_subjektid  1 - 1 Podmínky pro vyhledávání přes SZRID subjektu
subjektid  long 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
dotaz_zmeny  1 - 1 Specifikace podmínek pro vyhledávání subjektů podle změn v podporách
subjektid  long 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
poskytovatel  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČ poskytovatele
zmeny_od  date 1 - 1 Počáteční datum intervalu pro vyhledávání změn
zmeny_do  date 0 - 1 Konečné datum intervalu pro vyhledávání změn

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď (výstup bez ESB obálky)
pocet  int 1 - 1 Celkový skutečný počet subjektů odpovídajících podmínkám zadaným na vstupu. Může to být více, než počet výskytů elementu SUBJEKT v SEZNAM_SUBJEKTU
[seznam_subjektid nebo seznam_subjektu] 
seznam_subjektid  1 - 1 Element seznamu nalezených subjektid
subjektid  long 0 - N Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Jednotlivý identifikátor subjektu
seznam_subjektu  1 - 1 Element seznamu nalezených subjektů
subjekt  0 - N Element podrobných informací o subjektu
subjektid  long 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
titul_pred  string 0 - 1 Max. délka: 35 Titul před jménem
jmeno  string 0 - 1 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Příjmení FO
titul_za  string 0 - 1 Max. délka: 10 Titul za jménem
rok_naroz  int 0 - 1 Rok Narození
seznam_identifikatoru  0 - 1 Element pro seznam externích identifikátorů subjektu
identifikator  0 - N Element identifikátoru
@platnost_do  date Datum ukončení platnosti identifikátoru
@platnost_od  date Datum počátku platnosti identifikátoru
@typ  string Min. délka: 3
Max. délka: 3
Typ identifikátoru. platné hodnota je pouze ICO (IČ)
adresa  0 - 1 Element adresy subjektu
ulicenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název ulice
cisdomhod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Číslo domovní
cisorhod  string 0 - 1 Max. délka: 3 Číslo orientační
cisorpis  string 0 - 1 Max. délka: 1 Písmeno do čísla orientačního
cobcenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název části obce
mcastnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název městské části
obecnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název obce
psc  string 0 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer
adrline1  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 1
adrline2  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 2
adrline3  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 3
adrline4  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 4
adrpostcode  string 0 - 1 Max. délka: 10 Zahraniční PSČ
kod  int 0 - 1 Kód adresy dle RUIAN
limity_stav  0 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor.
oblast_stav  0 - N Oblast čerpání podpor
platnost  date 1 - 1 Aktuální datum pokud má subjekt tři účetní období k aktuálnímu datu. Pokud nemá je uveden datum ukončení platnosti posledního účetního období. Pokud není zadáno žádné účetní období nebo chybí 3 poslední pak se limity nevrací.
oblast_kod  string 0 - 1 Kód oblasti
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro danou oblast v EUR
cerpano  double 0 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných v rámci dané oblasti v posledních třech účetních obdobích subjektu v EUR
limity_stav_narizeni  0 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor - detail podle nařízení.
narizeni_stav  0 - N Informace o čerpání podpor podle daného nařízení Komise
platnost  date 1 - 1 Aktuální datum pokud má subjekt tři účetní období k aktuálnímu datu. Pokud nemá je uveden datum ukončení platnosti posledního účetního období. Pokud není zadáno žádné účetní období nebo chybí 3 poslední pak se limity nevrací.
kod  string 0 - 1 Max. délka: 2 Kód nařízení
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro dané nařízení v EUR
cerpano  double 0 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných podle daného nařízení v EUR
seznam_podpor  0 - 1 Element seznamu podpor
podpora  0 - N
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka uvedená v měně CZK
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro
forma_podpory  int 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
rezim_podpory  0 - 1 Element režimu podpory
adhoc  boolean 1 - 1 Příznak, jestli se jedná o „ad-hoc“ podporu (hodnota 1) nebo o podporu v rámci „režimu podpory“ (hodnota 0).
ID  int 1 - 1 ID režimu podpory
nazev  string 0 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
datum_od  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
datum_do  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.
id_podpory  int 1 - 1 ID podpory
poskytovatel_id  long 1 - 1 SZR-ID poskytovatele
poskytovatel_ojm  string 1 - 1 Max. délka: 255 Název poskytovatele
poskytovatel_ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČ poskytovatele
stav  int 1 - 1 Stav podpory. Dle číselníku stavu podpor.
seznam_priznaky  0 - 1 Element seznamu příznaků
priznak  0 - N Příznak podpory
kod  int 1 - 1 Kód příznaku dle číselníku příznaků podpory.
popis  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis příznaku (INFO – informační, PROBLEM – problémový příznak). Alespoň jeden PROBLEM příznak způsobí STAV celé podpory jako problémový
nazev  string 1 - 1 Max. délka: 100 Název příznaku
insdat  date 1 - 1 Datum a čas vložení podpory
edidat  date 0 - 1 Datum a čas poslední změny podpory (pokud nedošlo k žádné změně podpory od jejího vložení, není element uveden)
datum_zahajeni_cinnosti  date 0 - 1 Datum zahájení činnosti subjektu
seznam_uo  0 - 1 Element seznamu účetních období subjektu
ucetni_obdobi  0 - N
id_uo  int 0 - 1 Identifikátor účetního období. Je vracen ve všech výstupech, na vstupu je ignorován.
datum_od  date 1 - 1 Datum počátku účetního období
datum_do  date 1 - 1 Datum konce účetního období