RDM_PUB01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 11.7.2014 První verze služby
1.1 28.11.2014 Rozšíření výstupu o element NARIZENI_STAV podle TPZ_eAGRI_2014_13.
1.2 31.1.2017 Aktualizace platformy .NET (PZ_PRAIS_2016_No046)
1.3 12.6.2020 Rozšíření výstupu o element CHYBA podle IM109574.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
dotaz  1 - 1 Specifikace podmínek pro vyhledávání
ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČ subjektu. Hodnota musí splňovat požadavky na formát IČ
subjektid  positiveInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
obecnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název obce
psc  string 0 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď (výstup bez ESB obálky)
pocet  int 1 - 1 Celkový skutečný počet subjektů odpovídajících podmínkám zadaným na vstupu. Může to být více, než počet výskytů elementu SUBJEKT v SEZNAM_SUBJEKTU
seznam_subjektu  1 - 1 Element seznamu nalezených subjektů
subjekt  0 - N Element podrobných informací o subjektu
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
rok_naroz  positiveInteger 0 - 1 Rok Narození
chyba  string 0 - 1 Chyba
seznam_identifikatoru  1 - 1 Element pro seznam externích identifikátorů subjektu
identifikator  0 - N Element identifikátoru
@typ  string 1 - 1 Min. délka: 3
Max. délka: 3
Typ identifikátoru. Zatím pouze RCI (rodné číslo) nebo ICO (IČ)
@platnostdo  date Datum ukončení platnosti identifikátoru
adresa  1 - 1 Element adresy subjektu
ulicenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název ulice
cisdomhod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Číslo domovní
cisorhod  string 0 - 1 Max. délka: 3 Číslo orientační
cisorpis  string 0 - 1 Max. délka: 1 Písmeno do čísla orientačního
cobcenaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název části obce
mcastnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název městské části
obecnaz  string 0 - 1 Max. délka: 48 Název obce
psc  string 0 - 1 Min. délka: 5
Max. délka: 5
PSČ bez mezer
adrline1  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 1
adrline2  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 2
adrline3  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 3
adrline4  string 0 - 1 Max. délka: 255 Adresa textem – řádek 4
adrpostcode  string 0 - 1 Max. délka: 10 Zahraniční PSČ
kod  positiveInteger 0 - 1 Kód adresy dle RUIAN
limity_stav  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor.
oblast_stav  0 - N Oblast čerpání podpor
platnost  date 1 - 1 Datum platnosti
oblast_kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód oblasti
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro danou oblast
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných v rámci dané oblasti
limity_stav_narizeni  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor - detail podle nařízení.
narizeni_stav  0 - N Informace o čerpání podpor podle daného nařízení Komise
platnost  date 0 - 1 Datum platnosti
kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód nařízení
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro dané nařízení
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných podle daného nařízení