RDM_POO01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 13.4.2017 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
podpora  1 - 1 Element vkládané podpory.
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku – je zajištěno v XSD pomocí enumeration
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v CZK.
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro.
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
propojene_subjekty  0 - 1 Seznam ID propojených subjektů
propojeny_subjektid  decimal 0 - N

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověd (výstup bez ESB obálky)
moznost_zadani  boolean 1 - 1 Příznak, zda je podporu možné poskytnout (true = lze poskytnout).
moznost_zadani_text  string 0 - 1 Max. délka: 255 Textové vyjádření k možnosti zadání podpory.
limity_stav  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor.
oblast_stav  0 - N Oblast čerpání podpor
kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód oblasti
zbyva  double 1 - 1 Zbývá k čerpání (EUR)