RDM_POI01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.11.2019 První verze služby
1.1 24.6.2020 Úpravy dle PZ 557.
1.2 4.8.2020 Úpravy dle PZ 557.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek bez ESB obálky
subjektid  long 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor (SZR-ID) subjektu - příjemce podpory
ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČO subjektu. Hodnota musí splňovat požadavky na formát IČO.
cislo_dokladu  string 0 - 1 Max. délka: 35 Číslo dokladu totožnosti
typ_dokladu  short 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999
Typ dokladu totožnosti
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 100 Jméno
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 100 Příjmení
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození
seznam_uo  0 - 1 Element seznamu účetní období. Poskytovatel vyplňuje požadovaný seznam 3 kontrolovaných období
ucetni_obdobi  0 - N Účetní období
id_uo  int 0 - 1 Identifikátor účetního období. Je vracen ve všech výstupech, na vstupu je ignorován.
datum_od  date 1 - 1 Datum počátku účetního období
datum_do  date 1 - 1 Datum konce účetního období
podpora  0 - 1 Element vkládané podpory
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka uvedená v měně CZK
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro
forma_podpory  short 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
rezim_podpory  1 - 1 Element režimu podpory
adhoc  boolean 1 - 1 Příznak, jestli se jedná o „ad-hoc“ podporu (hodnota 1) nebo o podporu v rámci „režimu podpory“ (hodnota 0).
nazev  string 0 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
datum_od  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
datum_do  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.
datum_zahajeni_cinnosti  date 0 - 1 Datum zahájení činnosti subjektu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď bez ESB obálky
subjektid  long 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor (SZR-ID) subjektu příjemce podpory. Pokud se nepodaří při založení subjektu získat synchronní odpověď ze Základních registrů ČR, není element uveden.
id_podpory  int 1 - 1 Identifikátor podpory, která byla vložena.
seznam_chyb  0 - 1 Element seznamu chyb nevedoucích k odmítnutí zápisu podpory
chyba  0 - N Jednotlivá chyba
poradi  int 1 - 1 Pořadí chyby
kod_chyby  string 1 - 1 Kód chyby
popis_chyby  string 1 - 1 Popis chyby
atribut  string 0 - 1 Atribut, ve kterém byla zjištěna chyba
chybna_hodnota  string 0 - 1 Chybná hodnota