RDM_POI01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 9.2.2010 První verze služby
1.1 21.6.2010 Odstraněn element zakaz_kumulace na vstupu služby.
1.2 15.7.2011 Nový element datum_zahajeni_cinnosti na vstupu služby, implementace nové role a dalších funkcí podle PZ 2011/01.
1.3 19.6.2012 Implementace NK 360/2012 - SGEI
1.4 6.12.2012 Změny podle SPECIFIKACE POŽADAVKU_No04_Integrace_RDM_na_ZR
1.5 31.1.2017 Aktualizace platformy .NET (PZ_PRAIS_2016_No046)
1.6 31.5.2017 Možnost vložit účetní období existujícímu subjektu i bez zápisu podpory (PZ_PRAIS_2016_No064)
1.7 15.6.2020 Odstranění RČ dle PZ 557

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
subjektid  positiveInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
ic  string 0 - 1 Vzor: \d{8} IČ subjektu. Hodnota musí splňovat požadavky na formát IČ.
cislo_dokladu  string 0 - 1 Max. délka: 35 Číslo OP nebo jiného dokladu totožnosti (cizinci – pas)
typ_dokladu  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999
Typ dokladu totožnosti
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 100 Jméno fyzické osoby. Uvádí se v případě zakládání cizinců nebo FO nepodnikajících, u nichž není známo číslo a typ dokladu totožnosti.
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 100 Příjmení fyzické osoby. Uvádí se v případě, zakládání cizinců nebo FO nepodnikajících, u nichž není známo číslo a typ dokladu totožnosti.
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození
seznam_uo  0 - 1 Element seznamu účetní období. Poskytovatel vyplňuje požadovaný seznam kontrolovaných období.
ucetni_obdobi  0 - N Element účetního období
id_uo  int 0 - 1 Identifikátor účetního období. Je vracen ve všech výstupech, na vstupu je ignorován.
datum_od  date 1 - 1 Datum počátku účetního období
datum_do  date 1 - 1 Datum konce účetního období
podpora  0 - 1 Element vkládané podpory.
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku – je zajištěno v XSD pomocí enumeration
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v CZK.
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro.
forma_podpory  positiveInteger 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
datum_zahajeni_cinnosti  date 0 - 1 Datum zahájení činnosti, pokud se liší od počátku platnosti IČO.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověd (výstup bez ESB obálky)
subjektid  positiveInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu
id_podpory  int 1 - 1 Identifikátor podpory, která byla vkládána.
seznam_chyb  0 - 1 Element seznamu chyb.
chyba  0 - N Jednotlivá chyba.
poradi  int 1 - 1 Pořadí chyby.
kod_chyby  string 1 - 1 Kód chyby.
popis_chyby  string 1 - 1 Popis chyby.
atribut  string 0 - 1 Atribut, ve kterém byla zjištěna chyba.
chybna_hodnota  string 0 - 1 Chybná hodnota