RDM_EDI01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.11.2019 První verze služby
1.1 24.6.2020 Úpravy dle PZ 557.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek bez ESB obálky
id_podpory  int 1 - 1 Identifikátor modifikované podpory
subjektid  long 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikace subjektu – kontrolní funkce
podpora_zrusit  boolean 0 - 1 „Potvrzovací“ element v případě požadavku na smazání podpory. Pokud TRUE, tak se provádí smazání podpory a je povinné vyplnění elementu DUVOD_ZRUSENI.
duvod_zruseni  int 0 - 1 Důvod smazání podpory z číselníku důvodů. Povinný pokud je PODPORA_ZRUSIT = 1.
duvod_zmeny  string 0 - 1 Max. délka: 255 Důvod editace podpory. Povinný pokud je element PODPORA_ZRUSIT neuveden nebo roven 0
podpora  0 - 1 Element modifikované podpory
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka uvedená v měně CZK
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro
forma_podpory  short 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
rezim_podpory  1 - 1 Element režimu podpory
adhoc  boolean 1 - 1 Příznak, jestli se jedná o „ad-hoc“ podporu (hodnota 1) nebo o podporu v rámci „režimu podpory“ (hodnota 0).
nazev  string 0 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
datum_od  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
datum_do  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď bez ESB obálky
status  boolean 1 - 1 True pokud operace proběhla úspěšně.