RDM_EDI01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 8.2.2010 První verze služby
1.1 21.6.2010 Odstraněn element zakaz_kumulace na vstupu služby.
1.2 19.6.2012 Implementace NK 360/2012 - SGEI

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
id_podpory  int 1 - 1 Identifikátor modifikované podpory.
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor subjektu, kterému byla přidělěna modifikovaná podpora.
podpora_zrusit  boolean 0 - 1 „Potvrzovací“ element v případě požadavku na smazání podpory. Pokud TRUE, tak se provádí smazání podpory a je povinné vyplnění elementu DUVOD_ZRUSENI.
duvod_zruseni  int 0 - 1 Důvod smazání podpory z číselníku důvodů. Povinný pokud je PODPORA_ZRUSIT = 1.
duvod_zmeny  string 0 - 1 Max. délka: 255 Důvod editace podpory. Povinný pokud je element PODPORA_ZRUSIT neuveden nebo roven 0
podpora  0 - 1 Element modifikované/rušené podpory.
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku – je zajištěno v XSD pomocí enumeration
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v CZK.
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro.
forma_podpory  positiveInteger 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověd (výstup bez ESB obálky)
status  boolean 1 - 1 True pokud operace proběhla úspěšně.