RDM_CRP01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 3.5.2021 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Request bez ESB obálky

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď bez ESB obálky
seznam_rezimu_podpory  1 - 1 Seznam existujících režimů podpory
rezim_podpory  0 - N Element zapouzdřující informace o režimu podpory
ID  int 1 - 1 ID režimu podpory
subjektid  long 1 - 1 SZR-ID poskytovatele.
NAZEV  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
DATUM_OD  date 1 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
DATUM_DO  date 1 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.
PODPORY_POCET  long 1 - 1 Počet podpor v rámci daného režimu podpory.
PODPORY_SUMA  decimal 1 - 1 Celková výše podpory v daném režimu v EUR.