RDM_CRP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.10.2019 První verze služby
1.1 24.6.2020 Úpravy dle PZ 557.
1.2 3.8.2020 Úpravy dle IM110949.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Request bez ESB obálky

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď bez ESB obálky
seznam_rezimu_podpory  1 - 1 Seznam existujících režimů podpory
rezim_podpory  0 - N
subjektid  long 1 - 1 SZR-ID poskytovatele.
NAZEV  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
DATUM_OD  date 1 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
DATUM_DO  date 1 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.
PODPORY_POCET  long 1 - 1 Počet podpor v rámci daného režimu podpory.
PODPORY_SUMA  decimal 1 - 1 Celková výše podpory v daném režimu v EUR.