RCH_PHL01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 4.6.2009 První verze služby
1.1 25.7.2010 Doplnění elementů místo dodání a odběratel

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
ODRUDAKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód odrůdy
ODRUDANAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název odrůdy
KUKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999
Kód katastrálního území
KUNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 48
Název Katastrálního území
TYPOBALU  string 1 - 1 Hodnoty:
- Z
- H
Typ obalu (Z - žok, H - hranol)
PARTIE  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 20
Označení partie
ODBERATEL  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Odběratel
MISTO_DODANI  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Místo dodání
STITEK  1 - 50 Štítky prohlášení
EAN  string 1 - 1 Délka: 11 Číslo štítku
HMOTNOSTBRUTTO  decimal 1 - 1 Min. hodnota: 0
Max. hodnota (včetně): 9999
Hmotnost brutto [kg]
HMOTNOSTTARA  decimal 1 - 1 Min. hodnota: 0
Max. hodnota (včetně): 9999
Hmotnost tara [kg]

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
VYSLEDEK  string 1 - 1 Výsledek zpracování načítání do registru