RCH_GCC01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 28.5.2009 První verze služby
1.1 24.1.2013 Přidány elementy TYPBALENI a STREDISKO

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
GETDATA  unsignedByte 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Číselník nabývající hodnot 0/1 – v případě hodnoty 1 se poskytne v odpovědi celý číselník, v případě hodnoty 0 se vrátí datum poslední změny.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
DATZMENYCIS  dateTime 1 - 1 Datum poslední změny číselníku
OBLAST  0 - N Chmelařské oblasti/polohy
OBLASTKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód chmelařské oblasti/polohy
OBLASTNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název chmelařské oblasti/polohy
KATASTRALNIUZEMI  0 - N Katastrální území v oblasti/poloze
KUKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód katastrálního území
KUNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název katastrálního území
ODRUDA  0 - N Odrůdy
IDODRUDY  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor odrůdy
NAZEVODRUDY  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název odrůdy
ZDRAVOTNITRIDA  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Zdravotní třída
KLON  0 - N Klony
IDODRUDY  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor klonu
NAZEVODRUDY  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název klonu
ZDRAVOTNITRIDA  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Zdravotní třída
TYPBALENI  0 - N Typy balení pro certifikaci
ID  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor typu balení
POPIS  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 100
Popis typu balení
STREDISKO  0 - N Seznam středisek pro certifikaci
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název střediska