OOS_ZUP01C - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 10.12.2020 První verze služby - oproti B verzi je zde identifikace DPB a možnost žádosti o vývozní šetření.
1.1 4.3.2021 Změna délky elementů množitel a předplodiny.
1.2 17.3.2023 Změna restrikce elementu původu osiva, které nově nemůže být prázdné.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1
ZadostUznaniPorostu  1 - 1 Žádost o uznání porostu.
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti.
RokUznavacihoRizeni  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení.
TypZadosti  1 - 1 Typ žádosti.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 9 Kód typu žádosti. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku TYP ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ POROSTU.
MnozeniOECD  boolean 1 - 1 Množení OECD.
Sestupnit  boolean 1 - 1 Sestupnit.
Druh  1 - 1 Druh.
Kod  string 1 - 1 *
Vzor: \d{0,4}
Kód druhu. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku DRUH.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název druhu. Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.
Odruda  1 - 1 Odrůda.
Kod  string 1 - 1 *
Vzor: \d{0,5}
Kód odrůdy. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku ODRŮDA.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy. Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.
Kategorie  1 - 1 Kategorie.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód kategorie. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku KATEGORIE.
Generace  1 - 1 Generace.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód generace. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku GENERACE.
PoverenaOsoba  1 - 1 * Pověřená osoba.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 40 Název pověřené osoby.
Zadatel  1 - 1 Žadatel.
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód žadatele. Jedná se o 4 místný registrační kód přidělený ÚKZÚZ. Kód jednotlivých žadatelů je dostupný na eAGRI – http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/jednotna-registrace-osob/jednotna-registrace-osob.html.
ZemeVyvozu  string 1 - 1 *
Max. délka: 255
Země vývozu.
MnozitelskaPlocha  1 - 1 Množitelská plocha.
Mnozitel  1 - 1 Množitel.
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,10} Kód množitele - Identifikační číslo (IČ).
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 256 Název množitele.
Identifikace  string 1 - 1 Max. délka: 100 Bližší identifikace množitelské plochy.
Vymera  1 - 1 Výměra.
Hodnota  double 1 - 1 Hodnota.
Jednotka  1 - 1 Jednotka.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód jednotky. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku JEDNOTKA.
Okres  1 - 1 Okres.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód okresu.
KU  1 - 1 Katastrální území.
Kod  string 1 - 1 *
Max. délka: 6
Kód katastrálního území.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 60 Název katastrálního území.
ID_DPB  int 1 - 1 *
Počet platných číslic: 10
Registr LPIS - identifikace dílu půdního bloku.
Ctverec_DPB  string 1 - 1 *
Max. délka: 8
Registr LPIS - mapový čtverec dílu půdního bloku
Kod_DPB  string 1 - 1 *
Max. délka: 10
Registr LPIS - zkrácený kód dílu půdního bloku
PuvodOsivaCol  1 - 1 Seznam původu osiva.
PuvodOsiva  1 - N Původ osiva.
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 16
Číslo rozhodnutí.
Mnozstvi  double 1 - 1 Množství.
Jednotka  1 - 1 * Jednotka.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód jednotky. Jedná se o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01C - název číselníku JEDNOTKA.
PredplodinaCol  1 - 1 Seznam předplodin.
Predplodina  0 - N * Předplodina.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 100 Název.
Rok  gYear 1 - 1 Rok.

* - Element je povinný, ale je možné pomocí atributu xsi:nil="true" uvést element jako prázdný (xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance").

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení.
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb.
ChybaCol  1 - 1 Kolekce chyb.
Chyba  0 - N Chyba.
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 256 Popis chyby.
Detail  string 1 - 1 Max. délka: 10000 Detail chyby.