OOS_ZUP01B - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 27.10.2011 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostUznaniPorostu  1 - 1 Žádost o uznání porostu
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
RokUznavacihoRizeni  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
MnozeniOECD  boolean 1 - 1 Množení OECD
Sestupnit  boolean 1 - 1 Sestupnit
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 0 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód druhu Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku DRUH.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 40 Název druhu Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 0 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód odrůdy Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku ODRŮDA
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 40 Název odrůdy Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu
Kategorie  1 - 1 Kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód kategorie Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku KATEGORIE.
Generace  1 - 1 Generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód generace Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku GENERACE.
PobockaUkzuz  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,1} Kód pobočky ÚKZÚZ Výběr dle regionální příslušnosti: 0 - Praha 2 - Planá nad Lužnicí 5 - Havlíčkův Brod 6 - Brno 7 - Olomouc
PoverenaOsoba  0 - 1 Pověřená osoba
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 40 Název pověřené osoby
Zadatel  1 - 1 Žadatel
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód žadatele Jedná se o 4 místný registrační kód přidělený ÚKZÚZ. Kód jednotlivých žadatelů je dostupný na eAGRI – http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/jednotna-registrace-osob/jednotna-registrace-osob.html
ZadatelProvozovna  0 - 1 Provozovna žadatele
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód provozovny
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 60 Název provozovny
MnozitelskaPlocha  1 - 1 Množitelská plocha
Mnozitel  1 - 1 Množitel
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,10} Kód množitele - Identifikační číslo (IČ)
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 60 Název množitele
Identifikace  string 1 - 1 Max. délka: 100 Bližší identifikace množitelské plochy
Vymera  1 - 1 Výměra
Hodnota  double 1 - 1 Hodnota
Jednotka  1 - 1 Jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód jednotky Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku JEDNOTKA
Okres  1 - 1 Okres
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód okresu
KU  1 - 1 Katastrální území
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 6 Kód katastrálního území
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 60 Název katastrálního území
PuvodOsivaCol  1 - 1 Seznam původu osiva
PuvodOsiva  0 - N Původ osiva
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Max. délka: 16 Číslo rozhodnutí
Mnozstvi  double 1 - 1 Množství
Jednotka  0 - 1 Jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód jednotky
PredplodinaCol  1 - 1 Seznam předplodin
Predplodina  0 - N Předplodina
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 40 Název
Rok  gYear 1 - 1 Rok

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb
ChybaCol  1 - 1 Kolekce chyb
Chyba  0 - N Chyba
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 256 Popis chyby
Detail  string 0 - 1 Max. délka: 10000 Detail chyby