OOS_ZUO01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 18.10.2011 První verze služby
1.1 21.3.2013 Zjednodušení komunikace, rozšíření anotací

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostUznaniOsiva  1 - 1 Žádost o uznání osiva
CisloZadosti  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti z číselné řady, kterou má přidělenou od ÚKZÚZ pověřená laboratoř. Půjde-li žádost přímo od žadatele není číslo vyplněno.
CisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
RokSklizne  gYear 1 - 1 Rok sklizně
DatumPrijeti  dateTime 1 - 1 Datum přijetí žádosti do laboratoře.
CZP  string 0 - 1 Max. délka: 255 Vývozní číslo
CislaNavesek1  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek 1 - jedná se o textové označení rozsahu návěsek. Například 10291297-10291696.
CislaNavesek2  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek 2 - jedná se o textové označení rozsahu návěsek. Například 10291297-10291696.
CisloKontraktu  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo kontraktu
PozadavkyNaOsivo  string 0 - 1 Max. délka: 100 Požadavky na osivo. Podrobný popis ve vazbě na kontraktní požadavky (zahraniční norma).
VzorkyNaVegZK  boolean 1 - 1 Vzorky na vegetační zkoušky
Mnozstvi  double 1 - 1 Množství osiva
Jednotka  1 - 1 Jednotka množství
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód jednotky množství. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku JEDNOTKA
Zadatel  1 - 1 Žadatel
ID_SZR  string 0 - 1 Délka: 10 Identifikátor SZR žadatele
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód žadatele, který podal žádost o uznání osiva do pověřené laboratoře. Jedná se o 4 místný registrační kód přidělený ÚKZÚZ. POZOR: Žadatel nejedná se o identifikaci pověřené laboratoře. POZOR na změnu žadatele při změně majitele partie. Kód jednotlivých žadatelů je dostupný na eAGRI – http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/jednotna-registrace-osob/jednotna-registrace-osob.html
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název žadatele
ZpracovatelUR  1 - 1 Zpracovatel uznávacího řízení (laboratoř)
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,3} Kód zpracovatele uznávacího řízení (laboratoř). Kódy laboratoří jsou dostupné službou OOS_CIS01B - název číselníku LABORATOŘ.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název zpracovatele uznávacího řízení (laboratoř)
PobockaUKZUZ  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,1} Kód pobočky ÚKZÚZ. Výběr dle regionální příslušnosti: 0 - Praha 2 - Planá nad Lužnicí 5 - Havlíčkův Brod 6 - Brno 7 - Olomouc
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky ÚKZÚZ
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód druhu. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku DRUH.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název druhu
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód odrůdy. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku ODRŮDA
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy
RodAUprava  0 - 1 V případě druhu krmné řepy je vyžadován rod a úprava řepy
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku Rod a úprava řepy krmné.
TypNavesky  1 - 1 Typ návěsky
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód typu návěsky. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku NÁVĚSKA.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 10 Název typu návěsky
Fakturovat  boolean 1 - 1 Fakturovat
KategoriePozadovana  1 - 1 Požadovaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód požadované kategorie. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku KATEGORIE.
GeneracePozadovana  1 - 1 Požadovaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód požadované generace. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku GENERACE.
ZdrojOsivaCol  1 - 1 Kolekce původů zdroje osiva
ZdrojOsiva  1 - N Původ zdroje osiva
CisloRegR  string 1 - 1 Max. délka: 100 Číslo původu zdroje osiva, tj. číslo uznávacího listu množitelského porostu nebo osiva.
VzorekOsiva  1 - 1 Vzorek osiva
MistoOdberu  string 1 - 1 Max. délka: 50 Místo odběru vzorku
DatumOdberu  dateTime 1 - 1 Datum odběru vzorku
JineZK  string 0 - 1 Max. délka: 100 Volným textem zkoušky nad rámec uznávacího řízení.
ObalyCol  1 - 1 Kolekce obalů
Obaly  1 - 2 Obaly
Obal  1 - 1 Obal
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,2} Kód obalu. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku OBAL.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 20 Název obalu
Pocet  int 0 - 1 Počet obalů
TypChemOsetreni  1 - 1 Typ chemického ošetření
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,2} Kód chemického ošetření. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku CHEMICKÉ OŠETŘENÍ. V případě nemořeno se používá KOD 00 (název žádné).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 20 Doplňkový název chemického ošetření.
TypChemPripravkuText  string 1 - 1 Max. délka: 500 Podrobnější popis aplikace chemických přípravků na osivo.
Inspektor  1 - 1 Inspektor
Kod  string 1 - 1 Vzor: \w{0,4} Kód inspektora je 4ciferný kód z razítka nebo podpisu inspektora na papírové žádosti.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název inspektora
Certifikat  0 - 1 Certifikát
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód vystaveného certifikátu. Jedná o hodnotu z číselníku dostupného službou OOS_CIS01B - název číselníku CERTIFIKÁT.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název certifikátu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb
ChybaCol  1 - 1 Kolekce chyb
Chyba  0 - N Chyba
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 256 Popis chyby
Detail  string 0 - 1 Max. délka: 10000 Detail chyby