OOS_PZN01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.8.2013 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostTiskNavesky  1 - 1 Element tisku návesky
TypNavesky  1 - 1 Typ návěsky
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód - výčet typů návěsek je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Typ návěsky).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
TypZadosti  1 - 1 Typ žádosti
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód - výčet typů žádosti je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Typ žádosti o tisk návěsky).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
Cisticka  1 - 1 Čistička
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód - výčet čističek je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Čistička).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název
CisloObjednavky  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo objednávky
CisloPovoleni  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo povolení - pouze pro osivo úředně nezapsané odrůdy.
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód - výčet druhů je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Druh).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód - výčet odrůd je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Odrůda).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název
Jazyk  0 - 1 Jazyk
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Jazyk).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
CizojazycnyNazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Cizojazyčný Název
Kategorie  0 - 1 Kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Kategorie).
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Generace).
CisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie
CisloPartie2  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie 2
HmotnostPartie  double 1 - 1 Hmotnost partie
HmotnostPartieJednotka  1 - 1 Hmotnost partie jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Hmotnosti).
HmotnostBaleni  double 1 - 1 Hmotnost balení
HmotnostBaleniJednotka  1 - 1 Hmotnost balení jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Hmotnosti).
CelkovyPocetObalu  double 1 - 1 Celkový počet obalů
Kopie  boolean 1 - 1 Kopie
AdresaPripravy  string 1 - 1 Max. délka: 500 Adresa přípravy
ZpusobOdberu  1 - 1 Způsob odběru
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód - povolený seznam je uveden ve službě OOS_CIS01B (číselník Způsob odběru).
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
DatumObjednavky  dateTime 1 - 1 Datum objednávky
DatumVzorkovani  string 0 - 1 Max. délka: 50 Datum vzorkování
CislaUznavacichListuCol  1 - 1 Kolekce čísla uznávacích listů
CislaUznavacichListu  0 - N Čísla uznávacích Listů
CisloUznavacihoListu  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo uznávacího listu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb
ChybaCol  0 - N Kolekce chyb
VysledekUlozeniChyba  1 - 1 Chyba
Detail  string 1 - 1 Max. délka: 255 Detail
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 255 Popis