OOS_PPRP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 10.5.2020 První verze služby
1.1 1.3.2021 Úprava služby ve vztahu k novele vyhlášky 61/2011 - došlo ke změně struktury requestu.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1
PrehlidkaPorostu  1 - 1 Přehlídka porostu.
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Filtr - číslo žádosti.
RokUznavacihoRizeni  gYear 1 - 1 Filtr - rok uznávacího řízení.
Zadatel  1 - 1 Filtr - žadatel.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód žadatele.
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 3
Filtr - pořadí přehlídky.
KategorieUznana  1 - 1 * Uznaná kategorie. Pro neuznané porosty se KOD kategorie neuvádí. Uvede se atribut nil s hodnotou true. Seznam kategorií poskytuje služba OOS_CIS.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód položky číselníku.
GeneraceUznana  1 - 1 * Uznaná generace. Pro neuznané porosty se KOD generace neuvádí. Uvede se atribut nil s hodnotou true. Seznam generací poskytuje služba OOS_CIS.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód položky číselníku.
VymeraUznana  double 1 - 1 Vzor: .{0,10} Uznaná výměra.
VymeraNeuznana  double 1 - 1 Vzor: .{0,10} Neuznaná výměra.
VymeraSnizena  double 1 - 1 Vzor: .{0,10} Snížená výměra.
Poznamka  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Poznámka.
DatumProvedeni  dateTime 1 - 1 Datum provedení.
VysledekPrehlidky  string 1 - 1 Hodnoty:
- Uznano
- Neuznano
Výsledek přehlídky.
HodnoceniPrehlidky  1 - 1 Hodnocení přehlídky. Číselník bude vydán na požádání při implementaci služby.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód položky číselníku.
VysledekPrehlidekCelkem  string 1 - 1 Hodnoty:
- Nehodnoceno
- Uznano
- Neuznano
Celkový výsledek všech přehlídek. Uznano se zadává pouze u poslední přehlídky. Jiné přehlídky mají vyplněno nehodnoceno. Pokud má být porost neuznán je možné vložit hodnotu neuznano i pro neposlední přehlídku.
DetailObecny  1 - 1 Detail obecné prehlídky.
CelkovyStavPoznamka  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Textové hodnocení celkového stavu.
CistotaOdrudyPoznamka  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Textové hodnocení čistoty odrůdy.
JineRostlinneDruhyLimitni  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Jiné rostlinné druhy - limitované.
JineRostlinneDruhyOstatni  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Jiné rostlinné druhy - ostatní.
ZdravotniStavLimitni  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Zdravotní stav - KŠO, RNŠO, limitované.
ZdravotniStavOstatni  string 1 - 1 *
Max. délka: 1000
Zdravotní stav - ostatní.
IzolacniVzdalenostMechanicka  boolean 1 - 1 Byla dodržena mechnická izolační vzdálenost.
IzolacniVzdalenostProstorova  boolean 1 - 1 Byla dodrřena prostorová izolační vzdálenost.
CelkovyVynos  double 1 - 1 *
Vzor: .{0,10}
Celkový výnos.
JednotkaCelkovyVynos  1 - 1 * Jednotka celkového výnosu. Hodnoty číselníku poskytuje služba OOS_CIS.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód položky číselníku.
PredplodinySouhlasi  boolean 1 - 1 Souhlasí předplodiny. Pokud ano, tak nelze předplodiny uvést v elementu Predplodiny.
Predplodiny  string 1 - 1 *
Max. délka: 255
Předplodiny textem, pokud předplodiny nesouhlasí.
SkudceCol  1 - 1 Seznam škůdců z číselníku.
Skudce  0 - N *
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód škůdce.

* - Element je povinný, ale je možné pomocí atributu xsi:nil="true" uvést element jako prázdný (xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance").

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení.
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb. Pokud je false, tak je uveden důvod neuložení s výčtem chyb.
ChybaCol  1 - 1 Kolekce chyb.
Chyba  0 - N
Popis  string 1 - 1 Popis chyby.
Detail  string 1 - 1 Detail chyby.