OOS_LRO01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 18.10.2011 První verze služby
1.1 12.4.2013 Zjednodušení komunikace, rozšíření anotací

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostUznaniOsivaRozhodnutiZLaboratore  1 - 1 Laboratorní výsledek a rozhodnutí
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
PobockaUKZUZ  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,1} Kód pobočky ÚKZÚZ. Výběr dle regionální příslušnosti: 0 - Praha 2 - Planá nad Lužnicí 5 - Havlíčkův Brod 6 - Brno 7 - Olomouc
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky. Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.
LabReport  1 - 1 Laboratorní zpráva
DatumUzavreni  dateTime 1 - 1 Datum uzavření zprávy
KategorieUznana  0 - 1 Uznaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané kategorie. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B - název číselníku Kategorie.
GeneraceUznana  0 - 1 Uznaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané generace. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B - název číselníku Generace.
Cistota  double 0 - 1 Čistota
Necistota  string 0 - 1 Max. délka: 50 Nečistota
SJRD  string 0 - 1 Max. délka: 50 Semena jiných rostlinných druhů
PocetDnuKliceni  int 0 - 1 Počet dnů klíčení
SveziSemena  double 0 - 1 Svěží semena
VadneSemena  double 0 - 1 Vadné semena
VyklicenaSemena  double 0 - 1 Vyklíčená semena
SemenaTvrda  double 0 - 1 Tvrdá semena
SemenaMrtva  double 0 - 1 Mrtvá semena
Vlhkost  double 0 - 1 Vlhkost
NecistotyNeskodne  string 0 - 1 Max. délka: 500 Neškodné nečistoty
SJRDText  string 0 - 1 Max. délka: 500 Semena jiných rostlinných druhů - popis
StavOsiva  string 0 - 1 Max. délka: 500 Zdravotní stav osiva - popis
OstatniStanoveni  string 0 - 1 Max. délka: 500 Ostatní stanovení
DatumZK  dateTime 0 - 1 Datum zkoušky
PocetZKKlicivosti  int 0 - 1 Počet zkoušek klíčivosti
Teplota  string 0 - 1 Max. délka: 20 Teplota
PocetDnuPodchlazeni  int 0 - 1 Počet dnů podchlazení
MetodaLabZKProKlicivost  0 - 1 Metoda zkoušky pro klíčivost
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód zkoušky pro klíčivost. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B – název číselníku METODA LABORATORNÍ ZKOUŠKY.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 65 Název zkoušky pro klíčivost. Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.
TypZK  0 - 1 Typ zkoušky provedeného rozboru - úplná, neúplná, částečná
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód typu zkoušky. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B – název číselníku TYP ZKOUŠKY.
PresnaNavazkaCistota  double 0 - 1 Hmotnost přesné navážky
Klicivost  double 0 - 1 Klíčivost
Uznano  boolean 1 - 1 Uznáno
Rozhodnuti  1 - 1 Laboratorní rozhodnutí
DatumVydaniRozhodnuti  dateTime 1 - 1 Datum vydání rozhodnutí
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo rozhodnutí
DatumVydaniCertifikatu  dateTime 0 - 1 Datum vydání certifikátu
CisloCertifikatu  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo certifikátu
UzavrenoRozhodnuti  boolean 1 - 1 Rozhodnutí uzavřeno - je kompletní
ZbyvajiciMnozstviOsiva  double 0 - 1 Zbývající množství osiva v kg
KategorieUznana  0 - 1 Uznaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané kategorie. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B - název číselníku Kategorie.
GeneraceUznana  0 - 1 Uznaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané generace. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B - název číselníku Generace.
Certifikat  1 - 1 Vystavený certifikát
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód vystaveného certifikátu. Platné kódy jsou dostupné službou OOS_CIS01B – název číselníku CERTIFIKÁT.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název vystaveného certifikátu. Doplňkový text – není nutno využívat v případě použití správného číselníkového KODu.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb
ChybaCol  1 - 1 Kolekce chyb
Chyba  0 - N Chyba
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 256 Popis chyby
Detail  string 0 - 1 Max. délka: 10000 Detail chyby