OOS_GZN01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.8.2013 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
FiltrZadostTiskNavesky  1 - 1 Filtr pro omezení kolekce výsledků
RokUznavacihoRizeni  gYear 0 - 1 Rok uznávacího řízení
CisloZadosti  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
CisloZadostiOd  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Rozsah podle čísla žádosti: od
CisloZadostiDo  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Rozsah podle čísla žádosti: do
CisloPartie  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie
DatumPrijmuZadostiOd  dateTime 0 - 1 Rozsah podle data příjmu žádosti: od
DatumPrijmuZadostiDo  dateTime 0 - 1 Rozsah podle data příjmu žádosti: do
OverovaniUzavreno  boolean 0 - 1 Ověřování uzavřeno
CisloObjednavky  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo objednávky
VyberVsechno  boolean 0 - 1 Vybere i položky již jednou vrácené

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostTiskNaveskyCol  1 - 1 Kolekce záznamů žádosti jež vyhovují podmínkám filtru
ZadostTiskNavesky  0 - N Žádost návěsky
TypNavesky  1 - 1 Typ návěsky
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód návěsky
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název návěsky
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód druhu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název druhu
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód odrůdy
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy
Kategorie  0 - 1 Kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód kategorie
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód požadované generace
CisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie
CisloPartieZahranicni  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie zahraniční
ZpusobOdberu  1 - 1 Způsob odběru
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód odběru
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název odběru
DatumObjednavky  date 1 - 1 Datum objednávky
CisloNaveskyOd  int 0 - 1 Číslo návěsky od
CisloNaveskyDo  int 0 - 1 Číslo návěsky do
DatumTisku  date 0 - 1 Datum tisku
DatumExpedice  date 0 - 1 Datum expedice