OOS_GVP01B - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 10.12.2020 První verze služby - oproti A verzi je zde identifikace DPB.
1.1 1.3.2021 Přidání informací dle novely vyhlášky 61/2011 (jiný způsob hodnocení a informace k předvývozní přehlídce).

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1
FiltrPrehlidkaPorostu  1 - 1 Parametry dotazu - kritéria.
RokUznavacihoRizeni  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení.
CisloZadosti  int 1 - 1 *
Počet platných číslic: 5
Číslo žádosti.
DatumPrijmuZadostiOd  dateTime 1 - 1 * Datum příjmu žádosti od.
DatumPrijmuZadostiDo  dateTime 1 - 1 * Datum příjmu žádosti do.
DatumPrehlidkyOd  dateTime 1 - 1 * Datum přehlídky od.
DatumPrehlidkyDo  dateTime 1 - 1 * Datum přehlídky do.
VyberVsechno  boolean 1 - 1 * Vyber všechny záznamy.
VratitPDFRozhodnuti  boolean 1 - 1 * Výsledné XML bude obsahovat i výsledné rozhodnutí ve formátu PDF. Při zvolení tohoto požadavku je nutné zadat rok uznávacího řízení a číslo žádosti (PDF se vrací pouze pro jeden konkrétní záznam).

* - Element je povinný, ale je možné pomocí atributu xsi:nil="true" uvést element jako prázdný (xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance").

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1
ZadostUznaniPorostuCol  1 - 1 Seznam žádostí o uznání porostu.
ZadostUznaniPorostu  0 - N Žádost o uznání porostu.
CisloZadosti  int 1 - 1 Číslo žádosti.
RokUznavacihoRizeni  int 1 - 1 Rok uznávacího řízení.
DatumPrijeti  dateTime 1 - 1 Datum přijetí žádosti.
TypZadosti  1 - 1 Typ žádosti.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Druh  1 - 1 Druh.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Odruda  1 - 1 Odrůda.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Kategorie  1 - 1 Kategorie.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Generace  1 - 1 Generace.
Kod  string 1 - 1 Kód.
RezimPorostu  1 - 1 Režim porostu.
Nazev  string 1 - 1 Název.
PobockaPrehlidky  1 - 1 Pobočka přehlídky.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
PoverenaOsoba  1 - 1 Pověřená osoba.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Zadatel  1 - 1 Žadatel.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
ZadatelProvozovna  1 - 1 Provozovna žadatele.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
ZemeVyvozu  string 1 - 1 Země vývozu.
MnozitelskaPlocha  1 - 1 Množitelská plocha.
Mnozitel  1 - 1 Množitel.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Identifikace  string 1 - 1 Identifikace.
Vymera  1 - 1 Výměra.
Hodnota  double 1 - 1 Hodnota.
Jednotka  1 - 1 Jednotka.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Okres  1 - 1 Okres.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
ID_DPB  string 1 - 1 Identifikátor dílu půdního bloku .
Ctverec_DPB  string 1 - 1 Čtverec dílu půdního bloku.
Kod_DPB  string 1 - 1 Kód dílu půdního bloku.
PrehlidkaCol  1 - 1 Seznam přehlídek.
Prehlidka  0 - N Přehlídka.
DatumProvedeni  dateTime 1 - 1 Datum provedení.
Poradi  int 1 - 1 Pořadí.
VymeraUznana  double 1 - 1 Uznaná výměra.
VymeraNeuznana  double 1 - 1 Neuznaná výměra.
VymeraSnizena  double 1 - 1 Snížená výměra.
Stav  int 1 - 1 Hodnoty:
- -1
- 0
- 1
Stav (-1 nehodnoceno, 0 neuznáno, 1 uznáno).
DefinicePrehlidky  1 - 1 Definice přehlídky.
Typ  string 1 - 1 Typ přehlídky.
Kategorie  1 - 1 Kategorie.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Generace  1 - 1 Generace.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Inspektor  1 - 1 Inspektor.
Kod  string 1 - 1 Kód.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Hodnoceni  1 - 1 Hodnocení.
Nazev  string 1 - 1 Název.
Poznamka  string 1 - 1 Poznámka.
Detail  1 - 1 Detail přehlídky.
CelkovyStav  double 1 - 1 Celkový stav.
CelkovyStavPozn  string 1 - 1 Celkový stav - poznámka.
RostlinyChybejici  double 1 - 1 Chybějící rostliny.
RostlinyJinychOdrud  double 1 - 1 Rostliny jiných odrůd.
RostlinyJinychOdrudPozn  string 1 - 1 Rostliny jiných odrůd - poznámka.
BakterialniCernaniStonku  double 1 - 1 Bakteriální černání stonku.
Korenomorka  double 1 - 1 Kořenomorka.
PlisenBramborova  double 1 - 1 Plíseň bramborová.
Zapleveleni  double 1 - 1 Zaplevelení.
ZapleveleniPozn  string 1 - 1 Zaplevelení - poznámka.
PorostZapojen  boolean 1 - 1 Porost zapojen.
PrumernaVyskaPorostu  double 1 - 1 Průměrná výška porostu.
ZiveNeokridleneMsice  boolean 1 - 1 Živé neokřídlené mšice.
IzolVzdalenostMechanicka  boolean 1 - 1 Izolační vzdálenost mechanická.
IzolVzdalenostProstorova  boolean 1 - 1 Izolační vzdálenost prostorová.
IzolVzdalenostProstorovaBody  double 1 - 1 Izolační vzdálenost prostorová - body.
IzolVzdalenostRadkova  boolean 1 - 1 Izolační vzdálenost řádková.
Svinutka  double 1 - 1 Svinutka.
TezkaMozaika  double 1 - 1 Těžká mozaika.
LehkaMozaika  double 1 - 1 Lehká mozaika.
NeodstraneneHlizy  double 1 - 1 Neodstranitelné hlízy.
TVCHCelkem  double 1 - 1 TVCH celkem.
ViroveChorobyCelkem  double 1 - 1 Virové choroby celkem.
BramboryNaposledyRok  int 1 - 1 Brambory naposledy v roce.
PripravekNazev  string 1 - 1 Název přípravku.
PripravekDavka  string 1 - 1 Dávka přípravku.
DatumUkonceniVegetace  dateTime 1 - 1 Datum ukončení vegetace.
ObrostyRostlin  double 1 - 1 Obrosty rostlin.
OdhadSklizeneSadby  double 1 - 1 Odhad sklizně sadby.
OdhadSklizeneSadbyCelkem  double 1 - 1 Odhad sklizně sadby celkem.
JineOdrudyPozn  string 1 - 1 Jiné odrůdy - poznámka.
JineOdrudyOtec  double 1 - 1 Jiné odrůdy otec.
JineOdrudyMatka  double 1 - 1 Jiné odrůdy matka.
JineOdrudyCelkem  double 1 - 1 Jiné odrůdy celkem.
JineOdrudyBody  double 1 - 1 Jiné odrůdy - body.
PrasiciRostlinyPozn  string 1 - 1 Prášící rostliny - poznámka.
PrasiciRostlinyMatka  double 1 - 1 Prášící rostliny matka.
PrasiciRostlinyCelkem  double 1 - 1 Prášící rostliny celkem.
PrasiciRostlinyBody  double 1 - 1 Prášící rostliny - body.
SkudciNormovaniBody  double 1 - 1 Škůdci normovaní - body.
SkudciOstatniBody  double 1 - 1 Škůdci ostatní - body.
RadkyMatka  double 1 - 1 Řádky matka.
RadkyOtec  double 1 - 1 Řádky otec.
Prehlidka3PrMatka  double 1 - 1 III. přehlídka matka.
Prehlidka3PrCelkem  double 1 - 1 III. přehlídka celkem.
Prehlidka3PrBody  double 1 - 1 III. přehlídka - body.
Prehlidka3PrPozn  string 1 - 1 III. přehlídka - poznámka.
Prehlidka4PrMatka  double 1 - 1 IV. přehlídka matka.
Prehlidka4PrCelkem  double 1 - 1 IV. přehlídka celkem.
Prehlidka4PrBody  double 1 - 1 IV. přehlídka - body.
Prehlidka4PrPozn  string 1 - 1 IV. přehlídka - poznámka.
CistotaDruhuBody  double 1 - 1 Čistota druhu - body.
CistotaDruhuPozn  string 1 - 1 Čistota druhu - poznámka.
CistotaOdrudyBody  double 1 - 1 Čistota odrůdy - body.
CistotaOdrudyPozn  string 1 - 1 Čistota odrůdy - poznámka.
CelkovyVynos  double 1 - 1 Celkový výnos.
NegativniVyber  boolean 1 - 1 Negativní výběr.
ZdravotniStavBody  double 1 - 1 Zdravotní stav - body.
ZdravotniStavPozn  string 1 - 1 Zdravotní stav - poznámka.
JednotkaHmotnosti  1 - 1 Hmotnostní jednotka.
Kod  string 1 - 1 Kód.
JineRostlinneDruhyLimitni  string 1 - 1 Jiné rostlinné druhy - limitované.
JineRostlinneDruhyOstatni  string 1 - 1 Jiné rostlinné druhy - ostatní.
ZdravotniStavLimitni  string 1 - 1 Zdravotní stav - KŠO, RNŠO, limitované.
ZdravotniStavOstatni  string 1 - 1 Zdravotní stav - ostatní.
PredvyvozniSetreni  1 - 1 Předvývozní rostlinolékařské šetření.
SkodliveOrganismyKontrolovane  string 1 - 1 Kontrolované škodlivé organismy.
SkodliveOrganismyZhodnoceniVyskytu  string 1 - 1 Slovní zhodnocení výskytu škodlivých organismů.
VzorekOdebran  boolean 1 - 1 Odebraný vzorek nebo vzorky.
PDFRozhodnuti  base64Binary 1 - 1 Rozhodnutí ve formátu PDF.