OOS_GVP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 17.1.2011 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
FiltrPrehlidkaPorostu  1 - 1 Parametry dotazu - kritéria
RokUznavacihoRizeni  gYear 0 - 1 Rok uznávacího řízení
CisloZadosti  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
DatumPrijmuZadostiOd  dateTime 0 - 1 Datum příjmu žádosti od
DatumPrijmuZadostiDo  dateTime 0 - 1 Datum příjmu žádosti do
DatumPrehlidkyOd  dateTime 0 - 1 Datum přehlídky od
DatumPrehlidkyDo  dateTime 0 - 1 Datum přehlídky do
VyberVsechno  boolean 0 - 1 Vyber všechny záznamy

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostUznaniPorostuCol  1 - 1 Seznam žádostí o uznání porostu
ZadostUznaniPorostu  0 - N Žádost o uznání porostu
CisloZadosti  int 0 - 1 Číslo žádosti
RokUznavacihoRizeni  int 0 - 1 Rok uznávacího řízení
DatumPrijeti  dateTime 0 - 1 Datum přijetí žádosti
Druh  0 - 1 Druh
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název druhu
Odruda  0 - 1 Odrůda
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy
Kategorie  0 - 1 Kategorie
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Kód ketegorie
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 3 Kód generace
RezimPorostu  0 - 1 Režim porostu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název režimu porostu
PobockaUkzuz  0 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 255 Kód pobočky ÚKZÚZ
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky ÚKZÚZ
PobockaPrehlidky  0 - 1 Pobočka přehlídky
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 255 Kód pobočky přehlídky
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky přehlídky
PoverenaOsoba  0 - 1 Pověřená osoba
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pověřené osoby
Zadatel  0 - 1 Žadatel
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód žadatele
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název žadatele
ZadatelProvozovna  0 - 1 Provozovna žadatele
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 255 Kód provozovny
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název provozovny
MnozitelskaPlocha  0 - 1 Množitelská plocha
Mnozitel  0 - 1 Množitel
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název množitele
Identifikace  string 0 - 1 Max. délka: 255 Identifikace
Vymera  0 - 1 Výměra
Hodnota  double 1 - 1 Hodnota
Jednotka  0 - 1 Jednotka
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Kód jednotky
Okres  0 - 1 Okres
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 2 Kód okresu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název okresu
PrehlidkaCol  0 - 1 Seznam přehlídek
Prehlidka  0 - N Přehlídka
DatumProvedeni  dateTime 1 - 1 Datum provedení
Poradi  int 1 - 1 Pořadí
VymeraUznana  double 1 - 1 Uznaná výměra
VymeraNeuznana  double 1 - 1 Neuznaná výměra
VymeraSnizena  double 1 - 1 Snížená výměra
Stav  int 1 - 1 Hodnoty:
- -1
- 0
- 1
Stav
DefinicePrehlidky  0 - 1 Definice přehlídky
Typ  string 0 - 1 Délka: 5 Typ
Kategorie  0 - 1 Kategorie
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Kód kategorie
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 3 Kód generace
Inspektor  0 - 1 Inspektor
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 255 Kód inspektora
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název inspektora
Hodnoceni  0 - 1 Hodnocení
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název hodnocení
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 1000 Poznámka
Detail  0 - 1 Detail
CelkovyStav  double 0 - 1 Celkový stav
CelkovyStavPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Celkový stav - poznámka
RostlinyChybejici  double 0 - 1 Chybějící rostliny
RostlinyJinychOdrud  double 0 - 1 Rostliny jiných odrůd
RostlinyJinychOdrudPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Rostliny jiných odrůd - poznámka
BakterialniCernaniStonku  double 0 - 1 Bakteriální černání stonku
Korenomorka  double 0 - 1 Kořenomorka
PlisenBramborova  double 0 - 1 Plíseň bramborová
Zapleveleni  double 0 - 1 Zaplevelení
ZapleveleniPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Zaplevelení - poznámka
PorostZapojen  boolean 0 - 1 Porost zapojen
PrumernaVyskaPorostu  double 0 - 1 Průměrná výška porostu
ZiveNeokridleneMsice  boolean 0 - 1 Živé neokřídlené mšice
IzolVzdalenostMechanicka  boolean 0 - 1 Izolační vzdálenost mechanická
IzolVzdalenostProstorova  boolean 0 - 1 Izolační vzdálenost prostorová
IzolVzdalenostProstorovaBody  double 0 - 1 Izolační vzdálenost prostorová - body
IzolVzdalenostRadkova  boolean 0 - 1 Izolační vzdálenost řádková
Svinutka  double 0 - 1 Svinutka
TezkaMozaika  double 0 - 1 Těžká mozaika
LehkaMozaika  double 0 - 1 Lehká mozaika
NeodstraneneHlizy  double 0 - 1 Neodstranitelné hlízy
TVCHCelkem  double 0 - 1 TVCH celkem
ViroveChorobyCelkem  double 0 - 1 Virové choroby celkem
BramboryNaposledyRok  int 0 - 1 Brambory naposledy v roce
PripravekNazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název přípravku
PripravekDavka  string 0 - 1 Max. délka: 100 Dávka přípravku
DatumUkonceniVegetace  dateTime 0 - 1 Datum ukončení vegetace
ObrostyRostlin  double 0 - 1 Obrosty rostlin
OdhadSklizeneSadby  double 0 - 1 Odhad sklizně sadby
OdhadSklizeneSadbyCelkem  double 0 - 1 Odhad sklizně sadby celkem
JineOdrudyPozn  string 0 - 1 Jiné odrůdy - poznámka
JineOdrudyOtec  double 0 - 1 Jiné odrůdy otec
JineOdrudyMatka  double 0 - 1 Jiné odrůdy matka
JineOdrudyCelkem  double 0 - 1 Jiné odrůdy celkem
JineOdrudyBody  double 0 - 1 Jiné odrůdy - body
PrasiciRostlinyPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Prášící rostliny - poznámka
PrasiciRostlinyMatka  double 0 - 1 Prášící rostliny matka
PrasiciRostlinyCelkem  double 0 - 1 Prášící rostliny celkem
PrasiciRostlinyBody  double 0 - 1 Prášící rostliny - body
SkudciNormovaniBody  double 0 - 1 Škůdci normovaní - body
SkudciOstatniBody  double 0 - 1 Škůdci ostatní - body
RadkyMatka  double 0 - 1 Řádky matka
RadkyOtec  double 0 - 1 Řádky otec
Prehlidka3PrMatka  double 0 - 1 III. přehlídka matka
Prehlidka3PrCelkem  double 0 - 1 III. přehlídka celkem
Prehlidka3PrBody  double 0 - 1 III. přehlídka - body
Prehlidka3PrPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 III. přehlídka - poznámka
Prehlidka4PrMatka  double 0 - 1 IV. přehlídka matka
Prehlidka4PrCelkem  double 0 - 1 IV. přehlídka celkem
Prehlidka4PrBody  double 0 - 1 IV. přehlídka - body
Prehlidka4PrPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 IV. přehlídka - poznámka
CistotaDruhuBody  double 0 - 1 Čistota druhu - body
CistotaDruhuPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Čistota druhu - poznámka
CistotaOdrudyBody  double 0 - 1 Čistota odrůdy - body
CistotaOdrudyPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Čistota odrůdy - poznámka
CelkovyVynos  double 0 - 1 Celkový výnos
NegativniVyber  boolean 0 - 1 Negativní výběr
ZdravotniStavBody  double 0 - 1 Zdravotní stav - body
ZdravotniStavPozn  string 0 - 1 Max. délka: 255 Zdravotní stav - poznámka
JednotkaHmotnosti  0 - 1 Hmotnostní jednotka
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 5 Kód hmotnostní jednotky