OOS_GVO01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.2 5.5.2020 Nepovinné elementy Kód pobočky ÚKZÚZ a Vydaný certifikát
1.1 12.4.2013 Zjednodušení komunikace
1.0 18.10.2011 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
FiltrZadostUznaniOsiva  1 - 1 Filtr pro omezení kolekce výsledků
RokUznavacihoRizeni  gYear 0 - 1 Rok uznávacího řízení
CisloZadosti  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
CisloZadostiOd  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Rozsah podle čísla žádosti: od
CisloZadostiDo  int 0 - 1 Počet platných číslic: 5 Rozsah podle čísla žádosti: do
DatumPrijmuZadostiOd  dateTime 0 - 1 Rozsah podle data příjmu žádosti: od
DatumPrijmuZadostiDo  dateTime 0 - 1 Rozsah podle data příjmu žádosti: do
OverovaniUkonceno  boolean 0 - 1 Ověřování ukončeno
LabReport  boolean 0 - 1 Vytvořena laboratorní zpráva
UzavrenoRozhodnuti  boolean 0 - 1 Rozhodnutí uzavřeno
VyberVsechno  boolean 0 - 1 Vybere i položky již jednou vrácené

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
ZadostUznaniOsivaCol  1 - 1 Kolekce žádostí o uznání osiva jež vyhovují podmínkám filtru
ZadostUznaniOsiva  0 - N Žádost o uznání osiva
CisloZadosti  int 1 - 1 Počet platných číslic: 5 Číslo žádosti
CisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
RokSklizne  gYear 1 - 1 Rok sklizně
DatumPrijeti  dateTime 1 - 1 Datum přijetí
CZP  string 0 - 1 Max. délka: 255 Vývozní číslo
CislaNavesek1  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek 1
CislaNavesek2  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek 2
CisloKontraktu  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo kontraktu
PozadavkyNaOsivo  string 0 - 1 Max. délka: 100 Požadavky na osivo
VzorkyNaVegZK  boolean 0 - 1 Vzorky na vegetační zkoušky
Mnozstvi  double 1 - 1 Množství osiva
Jednotka  1 - 1 Jednotka množství
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 5 Kód jednotky množství
Zadatel  1 - 1 Žadatel
ID_SZR  string 0 - 1 Délka: 10 Identifikátor SZR žadatele
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód žadatele
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název žadatele
ZpracovatelUR  0 - 1 Zpracovatel uznávacího řízení (laboratoř). Pokud není element uveden tak uznávací řízení je zpracovávána na ÚKZÚZ.
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód zpracovatele uznávacího řízení (laboratoř)
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název zpracovatele uznávacího řízení (laboratoř)
PobockaUKZUZ  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 0 - 1 Max. délka: 255 Kód pobočky ÚKZÚZ
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky ÚKZÚZ
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód druhu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název druhu
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 5 Kód odrůdy
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy
RodAUprava  0 - 1 V případě druhu krmné řepy je vyžadován rod a úprava řepy
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód
TypNavesky  0 - 1 Typ návěsky
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód typu návěsky
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 10 Název typu návěsky
Fakturovat  boolean 0 - 1 Fakturovat
KategoriePozadovana  1 - 1 Požadovaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód požadované kategorie
GeneracePozadovana  1 - 1 Požadovaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód požadované generace
OverovaniUkonceno  boolean 1 - 1 Ukončeno ověřování
ZdrojMZE  boolean 1 - 1 Žádost pořízena elektronicky
PapirovyPodpis  boolean 1 - 1 Potvrzeno pracovníkem ÚKZÚZ
ElektronickyPodpis  0 - 1 Podepsáno elektronicky
SerioveCislo  string 1 - 1 Max. délka: 20 Sériové číslo certifikátu
Vystavitel  string 1 - 1 Max. délka: 100 Vystavitel certifikátu
Subjekt  string 1 - 1 Max. délka: 256 Subjekt certifikátu
ZdrojOsivaCol  1 - 1 Kolekce původů zdroje osiva
ZdrojOsiva  1 - N Původ zdroje osiva
CisloRegR  string 1 - 1 Max. délka: 100 Číslo původu zdroje osiva
VzorekOsiva  1 - 1 Vzorek osiva
MistoOdberu  string 0 - 1 Max. délka: 50 Místo odběru vzorku
DatumOdberu  dateTime 0 - 1 Datum odběru vzorku
JineZK  string 0 - 1 Max. délka: 100 Jiné požadované zkoušky
ObalyCol  1 - 1 Kolekce obalů
Obaly  0 - 2 Obaly
Obal  1 - 1 Obal
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód obalu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 20 Název obalu
Pocet  int 0 - 1 Počet obalů
TypChemOsetreni  0 - 1 Typ chemického ošetření
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód chemického ošetření
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 20 Název chemického ošetření
TypChemPripravkuText  string 0 - 1 Max. délka: 500 Chemické přípravky
Inspektor  0 - 1 Inspektor
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód inspektora
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název inspektora
Certifikat  0 - 1 Požadovaný Certifikát
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód požadovaného certifikátu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název požadovaného certifikátu
LabReport  0 - 1 Laboratorní zpráva
DatumUzavreni  dateTime 1 - 1 Datum uzavření zprávy
KategorieUznana  0 - 1 Uznaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané kategorie
GeneraceUznana  0 - 1 Uznaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané generace
Cistota  double 0 - 1 Čistota
Necistota  string 0 - 1 Max. délka: 50 Nečistota
SJRD  string 0 - 1 Max. délka: 50 Semena jiných rostlinných druhů
PocetDnuKliceni  int 0 - 1 Počet dnů klíčení
SveziSemena  double 0 - 1 Svěží semena
VadneSemena  double 0 - 1 Vadné semena
VyklicenaSemena  double 0 - 1 Vyklíčená semena
SemenaTvrda  double 0 - 1 Tvrdá semena
SemenaMrtva  double 0 - 1 Mrtvá semena
Vlhkost  double 0 - 1 Vlhkost
NecistotyNeskodne  string 0 - 1 Max. délka: 500 Neškodné nečistoty
SJRDText  string 0 - 1 Max. délka: 500 Semena jiných rostlinných druhů - popis
StavOsiva  string 0 - 1 Max. délka: 500 Zdravotní stav osiva - popis
OstatniStanoveni  string 0 - 1 Max. délka: 500 Ostatní stanovení
DatumZK  dateTime 0 - 1 Datum ukončení zkoušek
PocetZKKlicivosti  int 0 - 1 Počet zkoušek klíčivosti
Teplota  string 0 - 1 Max. délka: 20 Teplota
PocetDnuPodchlazeni  int 0 - 1 Počet dnů podchlazení
MetodaLabZKProKlicivost  0 - 1 Metoda zkoušky pro klíčivost
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód zkoušky pro klíčivost
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 65 Název zkoušky pro klíčivost
TypZK  0 - 1 Typ zkoušky provedeného rozboru - úplná, neúplná, částečná
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód typu zkoušky
PresnaNavazkaCistota  double 0 - 1 Hmotnost přesné navážky
Klicivost  double 0 - 1 Klíčivost
HodnoceniOsivo  0 - 1 Závěrečné hodnocení osiva
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód závěrečného hodnocení osiva
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název závěrečného hodnocení osiva
Rozhodnuti  0 - 1 Rozhodnutí
DatumVydaniRozhodnuti  dateTime 1 - 1 Datum vydání rozhodnutí
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo rozhodnutí
DatumVydaniCertifikatu  dateTime 0 - 1 Datum vydání certifikátu
CisloCertifikatu  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo certifikátu
UzavrenoRozhodnuti  boolean 1 - 1 Rozhodnutí uzavřeno - je kompletní
VytistenOECDCertifikat  boolean 1 - 1 OECD certifikát vytištěn
VytistenISTACertifikat  boolean 1 - 1 ISTA certifikát vytištěn
ZbyvajiciMnozstviOsiva  double 0 - 1 Zbývající množství osiva
KategorieUznana  0 - 1 Uznaná kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané kategorie
GeneraceUznana  0 - 1 Uznaná generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód uznané generace
Certifikat  0 - 1 Vystavený certifikát
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 1 Kód vystaveného certifikátu
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název vystaveného certifikátu