OOS_GPPP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 28.2.2017 První verze služby.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 *
FiltrPrehledPlochPorostu  1 - 1 *
RokUznavacihoRizeni  gYear 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 2016 V případě nevyplnění roku se použije rok aktuální.
Druh  0 - 1
Kod  string 1 - 1 *
Vzor: \d{0,4}
Kód druhu - přehled všech kódů je ve službě OOS_CIS01B.
Odruda  0 - 1
Kod  string 1 - 1 *
Vzor: \d{0,5}
Kód odrůdy - přehled všech kódů je ve službě OOS_CIS01B.

* - Element je povinný, ale je možné pomocí atributu xsi:nil="true" uvést element jako prázdný (xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance").

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1
PrehledPlochPorostu  1 - 1
RokUznavacihoRizeni  1 - 1
Od  dateTime 1 - 1 Období uznávacího řízení od.
Do  dateTime 1 - 1 Období uznávacího řízení do.
UplnaData  boolean 1 - 1 Informace zda jsou data uznávacího řízení úplná (true) nebo průběžná (false).
DruhCol  1 - 1
Druh  0 - N
Kod  positiveInteger 1 - 1 Kód druhu z číselníku - OOS_CIS01B.
Nazev  string 1 - 1 Název druhu.
OdrudaCol  1 - 1
Odruda  0 - N
Kod  positiveInteger 1 - 1 Kód odrůdy z číselníku - OOS_CIS01B.
Nazev  string 1 - 1 Název odrůdy.
ZadatelCol  1 - 1
Zadatel  0 - N
Nazev  string 1 - 1 Identifikace subjektu, který je veden v rámci uznávacího řízení.
KategorieCol  1 - 1
Kategorie  0 - N
Kod  string 1 - 1 Kód kategorie z číselníku - OOS_CIS01B.
GeneraceCol  1 - 1
Generace  0 - N
Kod  string 1 - 1 Kód generace z číselníku - OOS_CIS01B.
Prihlaseno  double 1 - 1
Odhlaseno  double 1 - 1
Prehlizeno  double 1 - 1
Uznano  double 1 - 1
Neuznano  double 1 - 1
Snizeno  double 1 - 1
Poznamka  string 1 - 1