LPI_GCL01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 25.2.2009 vytvoření WSDL

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
SZRID  positiveInteger 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Jednozančný identifikátor subjektu dle SZR (desetimístné číslo).
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Název subjektu (obchodní jméno) či jméno a příjmení subjektu – nepovinná položka sloužící jen k fakultativní kontrole.
DATOD  date 1 - 1 Datum od kdy v minulosti se má změna v LPIS zkoumat – datum nesmí být starší než SYSDATE mínus 12 měsíců.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
SZRID  positiveInteger 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Jednozančný identifikátor subjektu dle SZR (desetimístné číslo).
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Název subjektu (obchodní jméno) či jméno a příjmení subjektu dle LPIS !!!–povinná položka sloužící ke kontrole na straně příjemce.
ZMENA  1 - N Element ZMENA.
TYPZMENY  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Číselník (pro každou následnou webovou službu, resp. druh dat bude jedna hodnota). Navržený číselník: 1 – Změna u PB (nabytí účinnosti nové verze PB/DPB) 2 – Změna u AZP (zaevidování nových výsledků AZP měření u PB příslušného subjektu) 3 – Změna u ENVIRO-luk (změna překryvu s ENVIRO-loukami u PB příslušného subjektu) 4 – Změna u překryvu s K.ú. (změna překryvu s KU u PB příslušného subjektu) 5 – Změna u překryvu s GMO (změna překryvu s GMO u příslušného subjektu
ZMENAEXIST  boolean 1 - 1 Položka typu boolean - True – změna nastala, False – změna v daném období nenastala.
DATPOSLZMENY  date 1 - 1 Formální položka – datum poslední změny za danou oblast. Slouží ke kontrole, zda odpověď je konzistentní.