LPI_AZP01C - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 22.3.2012 vytvoření
1.1 18.4.2012 změna popisku u elementu KOD, změna umístění elementu KULTURA
1.2 23.10.2017 Přidání elementů SOURADNICEX, SOURADNICEY
1.3 1.11.2017 Změna anotace elementu KOD a hodnoty
1.4 12.3.2020 dodání nových kultur do výčtu KULTURATYPE
1.5 17.9.2021 úprava rozsahu poskytovaných faktorů

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny 1 – Kompletní data výsledků AZP daného subjektu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATA  1 - 1 Element - DATA.
STATUS  int 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Může nabývat hodnoty 1/0 – 1- subjekt má v LPIS na svých PB evidovány nějaké výsledky AZP, 0-subjekt nemá na svých PB evidovány žádné výsledky AZP.
DATZMENYAZP  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech AZP příslušného uživatele. Je-li STATUS = 0, pak se vrací 31.12.2999.
ZAVAZEK  0 - 1 Element – jednotlivé kombinace závazků a čtverců/kódů daného uživatele.
PUDNIBLOK  0 - N Element - půdní blok.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Zkrácený kód dílu půdního bloku.
AZPBOD  1 - N Element – Bod odběru pro výsledky AZP.
KOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 44
Kód (pořadové číslo bodu).
SOURADNICEX  token 1 - 1 Souřadnice X (formát S-JTSK).
SOURADNICEY  token 1 - 1 Souřadnice Y (formát S-JTSK).
DRUHPUDY  token 1 - 1 Hodnoty:
- T
- S
- L
Druh půdy (Povolené hodnoty: T, S, L). Element se vrací prázdný v případě, že ještě nebyla nahrána data měření. Druhy jsou Těžká, Středně těžká, Lehká.
MERENI  1 - N Element – kolekce měření AZP.
DATUM  date 1 - 1 Datum odběru.
KULTURA  int 1 - 1 Hodnoty:
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 12
- 91
- 92
- 97
- 98
- 99
Kultura. Hodnoty: 2 - orná půda 3 - chmelnice 4 - vinice 5 - jiná trvalá kultura 6 - ovocný sad 7 - travní porost 9 - jiná kultura 10 - úhor 11 - travní porost (na orné půdě) 12 - mimoprodukční plocha 91 - školka 92 - zelinářská zahrada 97 - rybník 98 - porost RRD 99 - zalesněná půda
VYSLEDKY  1 - 1 Element – kolekce výsledků odběrů jednotlivých živin.
MERENI  0 - N Element měření.
FAKTOR  token 1 - 1 Hodnoty:
- ph
- Ca
- Mg
- P
- K
- S
- Al
- Cu
- Zn
- Mn
- Fe
- B
- Cd
Kontrolovaný faktor (ph, Ca, Mg, P, K, S, Al, Cu, Zn, Mn, Fe, B, Cd).
HODNOTA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 5
Přesnost: 1
Zjištěná hodnota.
MJ  token 1 - 1 Hodnoty:
-
- mg/kg
Měrná jednotka.
HODNOCENI  token 1 - 1 Hodnoty:
- VH
- VV
- V
- A
- D
- N
- EK
- K
- SlaK
- SilK
- SilA
Hodnocení přiměřenosti zásobení živinami. Hodnoty: N - nízký VH - vyhovující D - dobrý V - vysoký VV - velmi vysoký Hodnocení Ph: EK - extrémně kyselá SilK - silně kyselá K - kyselá SlaK - slabě kyselá N - neutrální A - alkalická SilA - silně alkalická