LPI_AEO01B - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny 1 – Kompletní data AEO závazků EAFRD

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATA  1 - 1 Element - DATA.
STATUS  int 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Může nabývat hodnoty 1/0 – 1- subjekt je evidován v LPIS se závazky AEO-EAFRD, 0-subjekt není evidován v LPIS se závazky AEO-EAFRD.
DATZMENYAEOZAV  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech PB AEO závazků příslušného uživatele. Je-li STATUS = 0, pak se vrací 31.12.2999.
ZAVAZEK  0 - 1 Element – jednotlivé kombinace závazků a čtverců/kódů aného uživatele.
PUDNIBLOK  0 - N Element - půdní blok.
IDFB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Primární klíč – jednoznačný identifikátor PB/DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Zkrácený kód dílu půdního bloku.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Účinnost bloku od.
PLATNOSTDO  1 - 1 Účinnost bloku do.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra bloku.
ZAVAZEKOD  date 1 - 1 Platnost závazku od na území definovaném půdním blokem.
ZAVAZEKDO  1 - 1 Platnost závazku do na území definovaném půdním blokem.
VYMERAZAVAZKU  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra závazku.
OPATRENI  token 1 - 1 Hodnoty:
- A1
- A2-Z
- A2-O
- A2-V
- B
- C1
- C3
Opatření AEO.
MANAGEMENT  token 1 - 1 Hodnoty:
- A1
- A2-Z
- A2-O
- A2-V
- B1-L
- B2-HP-S1
- B2-HP-S2
- B2-HP-S3
- B2-HN-S1
- B2-HN-S2
- B2-HN-S3
- B2-NN-S1
- B2-NN-S2
- B2-NN-S3
- B2-NN-PS1
- B2-NN-PS2
- B2-NN-PS3
- B3-HP-S1
- B3-HP-S3
- B3-HP-S4
- B3-HN-S1
- B3-HN-S3
- B3-HN-S4
- B3-NN-S1
- B3-NN-S3
- B3-NN-S4
- B3-NN-PS1
- B3-NN-PS3
- B3-NN-PS4
- B4-S5
- B4-S6
- B4-S3
- B4-S4
- B5
- B6
- B7-P
- B8
- B9-P1
- B9-P2
- B9-P3
- B9-P4
- C1-A
- C1-A-V
- C1-B
- C1-B-V
- C3
- NEOTP
Management AEO – dílčí management v rámci daného opatření.
TYPZAVAZKU  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
Rozlišení zda se jedná o závazek celoblokový (hodnota 1 ) nebo částiblokový (hodnota 2).