IZR_ZPH01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.8.2014 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
PROVOZOVNA  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 8
Registrační číslo provozovny. Pokud není vyplněno, pak systém vrátí data za všechny registrované provozovny k datu počátku zaslaného intervalu
DRUHZVIRETE  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
Druh zvířat (TUR, OVC, KOZ, BEZ)
DATUMOD  dateTime 1 - 1 Počátek intervalu
DATUMDO  dateTime 1 - 1 Konec intervalu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvirataProslaHospodarstvimResult  0 - 1
SZRID  int 1 - 1 Identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request)
DRUH  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
Druh zvířat (převzato z Request)
PROVOZOVNY  0 - N Kolekce provozoven
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
CZ provozovny chovatele
ZVIRATA  0 - N Kolekce zvířat
USNIZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
Ušní známka zvířete
POHLAVI  string 1 - 1 Hodnoty:
- M
- F
- X
Pohlaví zvířete
PLEMENO  string 0 - 1 Převažující plemeno zvířete
PLEMENOALF13  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 13
Skladba plemene
HOSPNAROZENI  string 0 - 1 Hospodářství narození zvířete
ODKUDPRISUNUTO  string 0 - 1 Hospodářství odkud přisunuto
KAMODSUNUTO  string 0 - 1 Hospodářství kam odsunuto
DATUMNAROZENI  dateTime 0 - 1 Datum narození
DATUMZAVEDDOUE  dateTime 0 - 1 Datum zavedení do ústřední evidence
DATUMPRISUNU  dateTime 0 - 1 Datum přísunu na hospodářství v dotazu
DATUMODSUNU  dateTime 0 - 1 Datum odsunu z hospodářství v dotazu
DATUMOD  dateTime 1 - 1 Počátek intervalu (převzato z Request)
DATUMDO  dateTime 1 - 1 Konec intervalu (převzato z Request)