IZR_SEP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.1 9.5.2011 Doplnění parametru JatkySZRID
1.0 21.3.2011 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
Hlavicka  1 - 1 Hlavička hlášení - skupinová zvířata
DatumKlasifikace  date 1 - 1 Datum klasifikace
Klasifikator  string 1 - 1 Min. délka: 3
Max. délka: 6
Klasifikátor
KlasifikacniMetoda  int 1 - 1 Počet platných číslic: 1
Přesnost: 0
Klasifikační metoda
ProvozovnaChovatele  string 0 - 1 Min. délka: 10
Max. délka: 10
Provozovna chovatele (8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje)
ProvozovnaObchodnika  string 0 - 1 Min. délka: 10
Max. délka: 10
Provozovna obchodníka (8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje)
Zeme  int 0 - 1 Počet platných číslic: 3
Přesnost: 0
Země (numerický kód země, pro hlášení přímého importu zvířat)
JatkySZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
IDSZR jatky
ProvozovnaJatky  string 1 - 1 Min. délka: 10
Max. délka: 10
Provozovna jatky (8 znaků provozovna, 2 znaky číslo stáje)
DruhZvirete  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- PRA
Druh zvířete
Radky  1 - N
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 9999
Pořadí
PodilSvaloviny  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 3
Přesnost: 1
Podíl svaloviny (v procentech, jedno desetinné místo)
TloustkaSadla  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 3
Přesnost: 1
Tloušťka sádla (v milimetrech)
TloustkaSvalu  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 4
Přesnost: 1
Tloušťka svalu (v milimetrech)
HmotnostKruponku  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 2
Přesnost: 1
Hmotnost kruponu (v kilogramech)
HmotnostJutZaStudena  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 4
Přesnost: 1
Hmotnost JUT za studena (přejímací hmotnost - v kilogramech)
Zeme  string 1 - 1 Min. délka: 2
Max. délka: 2
Země (alfabetický kód země z číselníku zemí)
TridaJakosti  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
Třída jakosti prasete

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
SeuropHlaseniSkupinoveEvidovanychZviratResult  0 - 1
Vysledek  boolean 1 - 1 Výsledek
Popis  string 0 - 1 Max. délka: 500 Popis
Identifikator  string 0 - 1 Max. délka: 32 Identifikátor (přidělené číslo dávky)