IZR_PSN01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.11.2017 Výchozí verze
1.1 12.1.2018 Změna zadávání zdaňovacího období na vstupu na ROK a MESIC. Ve výsledcích je kategorie identifikována elementy KATEGORIEKOD a KATEGORIEPOPIS.
1.2 23.1.2018 Změna restrikcí u elementů ROK a MESIC.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
ROK  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 2015
Max. hodnota (včetně): 2100
Rok výpočtu
MESIC  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 12
Měsíc výpočtu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
PoctySkupinoveEvidovanychProZelenouNaftuResult  0 - 1
SZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
IDSZR subjektu
Datum  dateTime 1 - 1 Datum stavu - odpovídá zadanému v requestu služby.
Provozovny  0 - N Kolekce počtů skupinově evidovaných zvířat pro jednotlivé provozovny subjektu
Pocty  0 - N Kolekce kategorií zvířat s počty
KATEGORIEKOD  string 1 - 1 Max. délka: 10 Kód kategorie
KATEGORIEPOPIS  string 1 - 1 Max. délka: 255 Popis kategorie zvířat
Pocet  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Počet zvířat v kategorii
Provozovna  string 1 - 1 Max. délka: 8 Registrační číslo provozovny bez CZ
Chyby  0 - N Kolekce chyb
KodChyby  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód chyby - přehled chyb je uveden v popisu služby.
PopisChyby  string 1 - 1 Max. délka: 100 Slovní popis chyby