IZR_PRO01B - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 23.12.2015 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
STAVPROVOZOVNY  string 1 - 1 Hodnoty:
- A
- Z
- X
stav provozovny (aktivní/zrušená)
TYPPROVOZOVNY  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
typ provozovny (H - Hospodářství chovatele, O - Obchodník, A - Asanační podnik, S - Shromažďovací středisko, J - Jatky, L - Líheň, U - Uživatelské zařízení)
KODKRAJE  string 0 - 1 Min. délka: 2
Max. délka: 2
kód kraje

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ProvozovnyBResult  0 - 1
PROVOZOVNY  0 - N kolekce provozoven
REGCIS  string 1 - 1 Max. délka: 8 registrační číslo provozovny
NAZEV  string 0 - 1 Max. délka: 255 název provozovny
TYPPROVOZOVNY  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 1
typ provozovny
DATUMPOSLEDNIZMENY  dateTime 0 - 1 datum poslední změny
ZRUSENIREGISTRACE  dateTime 0 - 1 datum zrušení registrace provozovny v ÚE