IZR_PRO01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 13.10.2014 Výchozí verze
1.1 15.4.2015 Změna povinnosti elementu TYPPROVOZOVNY, rozšíření výčtu StavProvozny

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
GETDATA  boolean 1 - 1 0 - jen datum poslední změny / 1 - data provozoven
DATUM  dateTime 0 - 1 Změněné položky od zadaného data
STAVPROVOZOVNY  string 1 - 1 Hodnoty:
- A
- Z
- X
stav provozovny (aktivní/zrušená)
TYPPROVOZOVNY  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
typ provozovny (H - Hospodářství chovatele, O - Obchodník, A - Asanační podnik, S - Shromažďovací středisko, J - Jatky, L - Líheň, U - Uživatelské zařízení)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ProvozovnyResult  0 - 1
PROVOZOVNY  0 - N kolekce provozoven
REGCIS  string 1 - 1 Max. délka: 8 registrační číslo provozovny
NAZEV  string 0 - 1 Max. délka: 255 název provozovny
TYPPROVOZOVNY  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 1
typ provozovny
DATUMPOSLEDNIZMENY  dateTime 0 - 1 datum poslední změny
ZRUSENIREGISTRACE  dateTime 0 - 1 datum zrušení registrace provozovny v ÚE
DATUM  dateTime 0 - 1 datum změny