IZR_PPT01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.8.2014 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
JENOVERIT  boolean 1 - 1 Příznak, zda se hlášení pouze ověří (true) nebo i odešle (false)
EMAIL  string 0 - 1 Max. délka: 50 E-mailová adresa, na kterou má systém odeslat potvrzení o přijetí hlášení a výsledek On-line zpracování
HLASENI  1 - 1 Vyplněné hlášení pro ověření/odeslání
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
Provozovna hlásící
SAMECURP  string 1 - 1 Max. délka: 7 Linie a registr býka ve tvaru LLL-RRR, kde LLL je linie a RRR registr býka
PLEMENICE  1 - N Kolekce plemenic v PP
USNIZNAMKA  string 1 - 1 Max. délka: 15 Ušní známka zvířete
DATUMOD  dateTime 1 - 1 Začátek intervalu přirozené plemenitby
DATUMDO  dateTime 1 - 1 Konec intervalu přirozené plemenitby
ZRUSENI  boolean 1 - 1 Příznak, zda se jedná o hlášení zařazení do PP, nebo zrušení: 1 – zrušení, 0 - zařazení

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
OvereniZaslaniPPResult  boolean 1 - 1