IZR_PLM01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.10.2017 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
Provozovna  string 1 - 1 Max. délka: 8 Provozovna hlásící (kde se zvíře narodilo)
Staj  string 0 - 1 Max. délka: 2 Stáj hlásící provozovny (kde se zvíře narodilo)
OvereniPuvodu  1 - 1 Data zvířat k ověření původu
Zvirata  1 - N Kolekce zvířat s daty pro ověření původu
UsniZnamka  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 14
Ušní známka zvířete
Matka  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 14
Ušní známka matky
KodPohybu  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Kód pohybu (21 nebo 22)
DatumNarozeni  dateTime 1 - 1 Datum narození

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
OvereniPuvoduTeleteResult  0 - 1
Puvody  0 - N Kolekce vypočtených původů zvířat
Chyby  0 - N Kolekce zjištěných chyb
KodChyby  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Kód zjištěné chyby
PopisChyby  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 100
Popis chyby
UsniZnamka  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 14
Ušní známka zvířete
Plemeno  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 13
Plemeno zvířete
Otec  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 7
Linie a registr otce
JmenoOtce  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 100
Jméno otce
PlemenoOtce  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 6
Plemeno otce
UzMatky  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 14
UZ matky (při ET to bude jiná UZ než na vstupu)
PlemenoMatky  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 6
Plemeno matky
JmenoOtceMatky  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 100
Jméno otce matky
PlemenoOtceMatky  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 6
Plemeno otce matky
DatumInseminace  dateTime 0 - 1 Datum inseminace
DatumZapusteni  dateTime 0 - 1 Datum zapuštění