IZR_OZT01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.1 28.1.2012 Rozšíření položek výčtu PrubehPorodu
1.0 6.1.2010 Výchozí verze
1.2 20.8.2014 Přidání parametru EMAIL

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
ZasilaneHlaseni  1 - 1 Vyplněné hlášení pro ověření/odeslání
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
Provozovna hlásící
Staj  string 0 - 1 Max. délka: 2 Stáj hlásící provozovny
Hlaseni  1 - N kolekce hlášení zvířete
Provozovna  string 0 - 1 Max. délka: 10 ze které/do které Provozovny (včetně stáje) zvíře příchází/směřuje
Zeme  string 0 - 1 Max. délka: 3 ze/do které které země zvíře přichází/směřuje.
KodPohybu  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře přichází nebo odchází
Datum  dateTime 0 - 1 datum pohybu
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 14 ušní známka zvířete
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 14 při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku
PrubehPorodu  string 0 - 1 Hodnoty:
- Normalni
- Tezsi
- SKomplikacemi
- PrubehNeuvedeny
- CisarskymRezem
položka určuje průběh porodu
JenOverit  boolean 1 - 1 Příznak, zda se hlášení pouze ověří (true) nebo i odešle (false)
EMAIL  string 0 - 1 Max. délka: 50 E-mailová adresa, na kterou má systém odeslat potvrzení o přijetí hlášení a výsledek On-line zpracování

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
OvereniZaslaniHlaseniIndivTURResult  boolean 1 - 1