IZR_KMD02A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.5 27.3.2014 Změna DATUMOD a DATUMDO na 'datetime'
1.0 27.5.2009 Výchozí verze
1.4 12.2.2014 Změna logiky zpracování po rozšíření requestu o subjektAEO.
1.2 27.9.2009 Změna DATUMOD a DATUMDO na 'date'
1.1 16.6.2009 Odstranění nillable, protože není podporováno ESB
1.3 16.11.2009 Vrací elementy i pro provozovny, které nemají zvířata

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
PROVOZOVNA  string 0 - 1 provozovna na 8 znaků nebo provozovna se stájí na 10 znaků
BEZSKUPIN  boolean 0 - 1 výpočet pouze indiv. zvířat
DATUMOD  dateTime 1 - 1 začátek intervalu
DATUMDO  dateTime 1 - 1 konec intervalu
subjektAEO  boolean 0 - 1 true - použije se pro výpočet číselník kategorií platný do 31.12.2013;False - použije se pro výpočet aktuálně platný číselník kategorií (platný od 1.1.2014); null - použije pro výpočet aktuálně platný číselník kategorií (platný od 1.1.2014)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
KrmneDnyResult  0 - 1
DatumOd  dateTime 1 - 1 začátek intervalu (z requestu)
DatumDo  dateTime 1 - 1 konec intervalu (z requestu)
IDSZR  int 1 - 1 IDSZR subjektu - zkopírovaný údaj z requestu
Provozovna  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé provozovny
RegistracniCislo  string 0 - 1 registrační číslo provozovny
KatastralniUzemi  string 0 - 1 název katastrálního území provozovny
NazevProvozovny  string 0 - 1 název provozovny
Staj  0 - N výsledky za stáje
Staj  string 0 - 1 id stáje
Kategorie  0 - N výsledky v jednotlivých kategoriích
Pocet  int 1 - 1 počet krmných dnů
PocetPriznak  int 1 - 1 počet krmných dnů při započtení i příznakových zvířat
PrumernyDenniStav  double 1 - 1 = (počet KD zvířat bez příznaků + počet KD zvířat s příznakem/2)/(délka intervalu ve dnech)
@Kod  int 1 - 1 kód kategorie
@Popis  string 1 - 1 popis kategorie
SubjektAEO  boolean 0 - 1 příznak subjektu AEO (z requestu)