IZR_HPT01B - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 9.2.2021 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 15 ušní známka zvířete

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvireHlaseniPohybyIndivTURBResult  0 - 1
SZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request)
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 15 ušní známka zvířete (převzato z Request)
Pohyby  0 - N kolekce pohybů zvířete
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
pořadí
ProvozovnaHlasici  string 1 - 1 Max. délka: 11 provozovna hlásící
ProvozovnaOdkud  string 0 - 1 Max. délka: 11 provozovna odkud
ProvozovnaKam  string 0 - 1 Max. délka: 11 provozovna kam
KodPrisun  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód přísunu
DatumPrisun  dateTime 0 - 1 datum přísunu
DatumPorizeniPrisun  dateTime 0 - 1 datum pořízení přísunu
KodOdsun  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód odsunu
DatumOdsun  dateTime 0 - 1 datum odsunu
DatumPorizeniOdsun  dateTime 0 - 1 datum pořízení odsunu
Hlaseni  0 - N kolekce hlášení zvířete
ProvozovnaHlasici  string 1 - 1 Max. délka: 11 provozovna hlásící
StajHlaseni  string 0 - 1 Max. délka: 2 stáj hlášení, kterou chovatel uvedl v hlášení
Provozovna  string 0 - 1 Max. délka: 15 ze které/do které Provozovny zvíře příchází/směřuje
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 15 při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku
Zeme  string 0 - 1 Max. délka: 15 ze/do které které země zvíře přichází/směřuje.
DatumVytvoreni  dateTime 1 - 1 datum založení záznamu v DB
StavHlaseni  string 1 - 1 Hodnoty:
- T
- Z
- O
- C
- R
- M
- N
- A
- P
stav hlášení
KodPohybu  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře přichází nebo odchází
Datum  dateTime 0 - 1 datum pohybu
DatumPrijeti  dateTime 0 - 1 datum přijetí hlášení
CisloDavky  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
evidenční číslo dávky
PrubehPorodu  string 0 - 1 Hodnoty:
- Normalni
- Tezsi
- SKomplikacemi
- PrubehNeuvedeny
- CisarskymRezem
položka určuje průběh porodu
PorodniHmotnost  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Položka určuje porodní hmotnost, povolené hodnoty (0 rušící, 10-99)
DoplneniPuvodu  0 - N kolekce hlášení doplnění původu zvířete
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
Pořadí hlášení doplnění původu zvířete
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 14 Matka zvířete
Otec  string 0 - 1 Max. délka: 7 Registr a linie otce – doplněný původ
Plemeno  string 0 - 1 Max. délka: 14 Plemenná skladba (alfanumerický kód) – doplněný původ
DatumNarozeni  dateTime 0 - 1 Datum narození