IZR_HPK01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 6.1.2010 Výchozí verze
1.1 20.8.2014 Vrací pohyby a hlášení i pokud již není ve stavu chovatele nebo pohyby a hlášení pro provozovnu, kterou již chovatel nevlastní
1.2 6.4.2017 Změna restrikce u elementu Poradi pro Dopravce
1.3 17.3.2020 Zvýšení maximální hodnoty pro číslo dávky.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 15 ušní známka zvířete

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvireHlaseniPohybyIndivKOZResult  0 - 1
SZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request)
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 15 ušní známka zvířete (převzato z Request)
Pohyby  0 - N kolekce pohybů zvířete
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
pořadí
ProvozovnaHlasici  string 1 - 1 Max. délka: 11 provozovna hlásící
ProvozovnaOdkud  string 0 - 1 Max. délka: 11 provozovna odkud
ProvozovnaKam  string 0 - 1 Max. délka: 11 provozovna kam
KodPrisun  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód přísunu
DatumPrisun  dateTime 0 - 1 datum přísunu
DatumPorizeniPrisun  dateTime 0 - 1 datum pořízení přísunu
KodOdsun  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód odsunu
DatumOdsun  dateTime 0 - 1 datum odsunu
DatumPorizeniOdsun  dateTime 0 - 1 datum pořízení odsunu
Hlaseni  0 - N kolekce hlášení zvířete
ProvozovnaHlasici  string 1 - 1 Max. délka: 11 provozovna hlásící
StajHlaseni  string 0 - 1 Max. délka: 2 stáj hlášení, kterou chovatel uvedl v hlášení
Provozovna  string 0 - 1 Max. délka: 15 ze které/do které Provozovny zvíře příchází/směřuje
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 15 při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku
Zeme  string 0 - 1 Max. délka: 15 ze/do které které země zvíře přichází/směřuje.
DatumVytvoreni  dateTime 1 - 1 datum založení záznamu v DB
StavHlaseni  string 1 - 1 Hodnoty:
- T
- Z
- O
- C
- R
- M
- N
- A
- P
stav hlášení
KodPohybu  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře přichází nebo odchází
Datum  dateTime 0 - 1 datum pohybu
DatumPrijeti  dateTime 0 - 1 datum přijetí hlášení
CisloDavky  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
evidenční číslo dávky
Dopravce  0 - N kolekce dopravců vztahujících se k řádku hlášení
RegCisloDopravce  string 0 - 1 Max. délka: 8 registrační číslo dopravce
Jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 100 údaj pro uložení jména, případně jmen dopravce
Prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 100 příjmení nebo název dopravce
ZnackaVozidla  string 0 - 1 Max. délka: 7 registrační značka vozidla
Pesi  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9
pěší
Poradi  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999
pořadí