IZR_GIZ01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 30.9.2014 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
SZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
IDSZR subjektu
PROVOZOVNA  string 0 - 1 Max. délka: 8 provozovna na 8 znaků
SEZNAMZVIRAT  1 - 1 Seznam zvířat
ZVIRE  1 - N data zvířat
ZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Identifikační číslo zvířete (ušní známka)
DRUH  string 1 - 1 Min. délka: 3
Max. délka: 3
Druh zvířete (TUR, OVC, KOZ, BEZ)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvirataJatkaResult  0 - 1
STATUS  int 1 - 1 Status odpovědi (0 - subjekt není evidován v IZR, 1 - subjekt je evidován v IZR, 2 - subjekt je evidován v IZR, ale nemá registrovánu žádnou provozovnu typu Jatka, 3 -provozovna není v IZR registrována, 4 - provozovna není v IZR registrována jako JATKA, 5 - provozovna je v IZR registrována jako JATKA)
PROVOZOVNY  0 - 1 Kolekce provozoven
PROVOZOVNA  1 - N Data provozoven
CZ  string 1 - 1 Číslo provozovny
ZVIRATA  0 - 1 Kolekce zvířat
ZVIRE  1 - N Data zvířat
ZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Identifikační číslo zvířete (ušní známka)
DRUH  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
Druh zvířete (TUR, OVC, KOZ, BEZ)
HOSPODARSTVI  string 0 - 1 Hospodářství které zaslalo zvíře na jatka
ZEMEPUVODU  string 0 - 1 Země původu
DATUMNAROZENI  dateTime 0 - 1 Datum narození
DATUMZAVEDENI  dateTime 0 - 1 Datum zavedení do ústřední evidence