EPH_STP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.3 6.8.2019 Úprava WSDL - přidání pole rozšíření pole PRISLUSNOSTOSEV
1.2 20.1.2015 Úprava WSDL - rozšíření pole MNOZSTVI na number(13,3)
1.1 21.9.2010 Úprava WSDL - pole PREDZASETIM
1.0 18.11.2009 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
OKRES  1 - N Okresy ve kterých subjekt hospodaří
KODOKRESU  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999 Kód okresu dle číselníku OKRES (viz DBCODEL), je uveden kód okresu nebo NUTS4 kód nebo název okresu
NUTS4KOD  string 0 - 1 Max. délka: 6 Kód NUTS4 dle číselníku NUTS (viz DBCODEL)
NAZEV  string 0 - 1 Max. délka: 32 Název okresu, nebude-li jednoznačný, hlášení se odmítne
PESTOVANI  1 - N Pestovani se vyskytuje maximálně 2x za jeden okres, povinně k 31.5.
PORADI  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999999999999999 Pořadí řádku
DATUMPESTOVANI  date 1 - 1 Datum pěstování – v první výskytu 31.5., ve druhém 30.11.
PLODINAID  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999 ID plodiny dle číselníku
VYMERA  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 99999.99
Přesnost: 2
Výměra pěstované plodiny [ha]
SPOTREBAPOR  0 - N Spotřeba přípravků na ochranu rostlin
PORADI  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999999999999999 Pořadí řádku
TYPAPLIKACE  string 0 - 1 Hodnoty:
-
- P
- SK
- SD
- MS
Typ aplikace (P-Pozemek, SK - skleník, SD - sklad, MS – mořící stanice); Není-li uvedeno považuje se typ aplikace P
PLODINAID  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999 ID plodiny dle číselníku
PRISLUSNOSTOSEV  integer 0 - 1 Příslušnost k osevu (1 = 31.05., 2 = 30.11.). Není-li předáno, má se za to, že se jedná o osev k 31.05.
PREDZASETIM  boolean 0 - 1 V případě aplikace na pozemek „bez plodiny“ bude předávána namísto „bez plodiny“ cílová plodina a vyplněný atribut „před zasetím“
PORID  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 999999999999999 ID přípravku na ochranu rostlin dle číselníku, není-li uvedeno, musí být uveden název, nespáruje-li se, založí se „do vlastních“
PORNAZEV  string 0 - 1 Max. délka: 32 Název POR
OSETRENAPLOCHA  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 99999.99
Přesnost: 2
Ošetřená výměra [ha]
MJOP  string 1 - 1 Hodnoty:
- HA
- M2
- M3
- T
- KG
Měrná jednotka ošetřené plochy – u typu aplikace P je povoleno jen HA
MNOZSTVI  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999.999
Přesnost: 3
Spotřebované množství
MJ  string 1 - 1 Hodnoty:
- KS
- G
- KG
- ML
- L
- T
Měrná jednotka
SOID  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999 Cílový škodlivý organismus dle číselníku, není-li uvedeno musí být uveden název
SONAZEV  string 0 - 1 Max. délka: 100 Název škodlivého organismu/účelu aplikace
ROK  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 2999 Rok korespondující s DATUMPESTOVANI

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
STATUS  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 2 Status zpracování – 0 nezpracováno (tvrdá chyba), 1 zpracováno bez chyb, 2 zpracováno s chybami
CHYBNIK  0 - N Seznam chyb
ELEMENTNAZEV  string 1 - 1 Název elementu v němž se vyskytnula chyba
ELEMENTATRIBUT  string 1 - 1 Název atributu v němž se vyskytnula chyba
PORADI  decimal 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999999999999999 Pořadí zpracovávaného řádku v rámci elementu, v němž se vyskytnula chyba
POPISCHYBY  string 1 - 1 Popis chyby