EPH_GSO01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 26.3.2009 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
GETDATA  unsignedInt 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Číselník nabývající hodnot 0/1 – v případě hodnoty 1 se poskytne v odpovědi celý číselník, v případě hodnoty 0 se vrátí datum poslední změny.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
DATZMENYCIS  dateTime 1 - 1 Datum poslední změny číselníku
SKODLIVYORGANISMUS  0 - N Škodlivý organismus
ID  unsignedInt 1 - 1 Primární klíč ŠO
TYP  string 1 - 1 Hodnoty:
- SK
- PL
- CH
- JU
- PP
Typ škodlivého organismu (účelu). Povolený výčet: SK – škůdce PL – plevel CH – choroba JU – jiný účel PP - ŠO z PPP
NAZEVZEM  string 1 - 1 Max. délka: 100 Zemědělský název
NAZEVCZ  string 0 - 1 Max. délka: 100 Český název škodlivého organismu
SYNONYMUM  string 0 - 1 Max. délka: 100 Synonymum zemědělského názvu
PUVODCE  string 0 - 1 Max. délka: 100 Původce choroby
KODBAYER  string 0 - 1 Max. délka: 60 Označení Bayer kódem
JESKP  boolean 0 - 1 Označení, zda jde o skupinu škodlivých organismů
IDSKP  unsignedInt 0 - 1 Příslušnost ke skupině škodlivých organismů
PLATNOSTOD  dateTime 1 - 1 Platnost položky od
PLATNOSTDO  dateTime 0 - 1 Platnost položky do
DATZMENY  dateTime 1 - 1 Datum poslední změny
VAZBA  0 - N Označuje plodiny či skupiny plodin pro které se má škodlivý organismus nabízet při zadávání
ID  unsignedInt 1 - 1 Primární klíč plodiny, či skupiny plodin
TYPVAZBY  string 0 - 1 Hodnoty:
- PLD
- SKP
Vazba na skupinu plodin x na plodinu: Povolený výčet: PLD – plodina SKP – skupina plodin
SO_EPH  0 - N Vazba mezi PPP a EPH.
ID_EPH  unsignedInt 1 - 1 ŠO, kód EPH, cizí klíč na ID ŠO EPH, vazba bude jen u vět s typem PP
SHODA  boolean 0 - 1 Shody spárování PPP-EPH True-100% False-Spárováno na základě skupiny nebo podobnosti